ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

SKGO Mreža za urbanizam: Za odgovornije upravljanje stambenim fondom

  • Štampaj
Glavna_39442.JPG

Šesti sastanak Mreže načelnika za urbanizam SKGO održan je 16. maja 2017. u Beogradu, a glavna tema skupa bila je primena novog Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, koja će se u velikoj meri odraziti na rad odeljenja za urbanističke, građevinske i komunalno-stambene poslove.

"Godinama unazad SKGO je zagovarala potrebu da način upravljanja i održavanja stambenih zgrada bude osavremenjen. Mi smo zastupali tezu da je problem neodržavanja stambenih zgrada prvenstveno lokalni problem. Novi zakonski akt koji je pred nama i koji će ovih dana početi da se primenjuje u punoj meri, stvara pravni okvir za to da se stambenim fondom upravlja mnogo odgovornije. U tome svakako, osim vlasnika stanova koji su najodgovorniji za stanje zajedničkih delova zgrade, važnu ulogu ima lokalna samouprava. Međutim, ovaj zakon daje pravnu mogućnost jedinicama lokalne samouprave da se aktivnije uključe i pomognu građanima u obavljanju poslova održavanja, ali i da im omoguće da unaprede energetska svojstva zgrada", izjavio je generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

Ovom prilikom on je najavio i održavanje pet regionalnih prezentacija u Kragujevcu, Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Užicu, na kojima će biti predstavljeno uputstvo za registraciju stambenih zgrada.
Prema rečima Klare Danilović, koordinatorke Mreže i sekretara Odbora SKGO za urbanizam, izgradnju i stanovanje, SKGO će nastaviti da pruža stručnu podršku lokalnim samoupravama u primeni Zakona Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada. Osim pomenutih regionalnih prezentacija koja slede, SKGO će pripremiti i više modela akata koji će gradovima i opštinama olakšati proces primene ovog zakona, a biće izrađeno i uputstvo za lokalne samouprave na koji način da popune obrazac (izveštaj) o stambenim potrebama na lokalu.

Svetlana Ristić, predstavnica Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastukture, detaljno je predstavila učesnicima novi Zakon o stanovanju i nadležnosti lokalnih samouprava, a govorila je i o zatečenim problemima, zakonskoj neusklađenosti koja je prethodila pripremi ovog zakona i očekivanjima. Prema njenim rečima, jedna od najvažnijih aktivnosti lokalnih samouprava svakako će biti evidentiranje stanja po pitanju stambenih potreba o čemu će izveštavati resorno ministarstvo, što će biti osnova za pripremu programa stambene podrške.

Ivana Vujadinović iz gradske opštine Zvezdara predstavila je prisutnima Model odluke u kućnom redu u stambenim zgradama, koji lokalne samouprave mogu da iskoriste u pripremi ovog obaveznog akta. Prema njenim rečima, u dokumentu je posebno regulisano pitanje buke i obavljanje delatnosti bez remećenja mira stanara. U pripremi ovog modela odluke korišćena je praksa Slovenije, Nemačka i Crne Gore.

Bojana Dabić iz gradska uprave Novog Sada govorila je o Zakonu o opštem upravnom postupku i upravnim postupcima u upravi za urbanizam odnosno o implikacijama koje ovaj zakon ima na rad odeljenje za urbanizam.

Imajući u vidu da je grad Pirot nedavno dobio nagradu Zaštitnika građana za razvoj pristupačnosti na svojoj teritoriji u prethodnoj godini, predstavnica ovog grada članovima Mreže predstavila je niz aktivnosti koje su u prethodnom periodu sprovedene u ovom gradu. Sve je započelo još 2007. godine osnivanjem Akcionog tima za unapređenje pristupačnosti. Ona je načelnicima Odeljenja ukazala na mesta u proceduri izdavanja dozvola kada je neophodno njihovo dodatno angažovanje da bi se u punoj meri primenili propisi koji regulišu tehničke standarde pristupačnosti.

Grad Pirot pristupačnost >>>

Odluka o kućnom redu >>>

Pravni okvir za pristupačnost >>>

Zakon o održavanju zgrada >>>

Zakon o opštem upravnom postupku >>>

Nazad