ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Novi projekat „Inicijativa za inkluziju“

  • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) počela je realizaciju projekta „Inicijativa za inkluziju", koji finansira Federalno ministarstvo republike Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražioca azila, Roma i pripadnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa. Projekat takođe predviđa i razmenu iskustava i primera dobrih praksi koje će proizaći iz primene konkretnih projekata u šest lokalnih samouprava u Srbiji.

Projektom „Inicijativa za inkluziju" u narednih 18 meseci predviđeno je sprovođenje aktivnosti vezanih za odabir i implementaciju šest pojedinačnih projekata u gradovima/opštinama. Odabir projekata biće baziran na transparentnoj proceduri: u pripremi je javni poziv za podnošenje koncepata gradskih i opštinskih projekata, zasnovanih na nacionalnim i lokalnim strateškim, finansijskim i institucionalnim mehanizmima za planiranje i sprovođenje mera usmerenih na zapošljavanje i inkluziju. Odabrani koncepti projekata biće, potom, podržani u razradi i implementaciji; predviđeno je, takođe, da oni posluže kao primer drugim gradovima i opštinama, kao i nacionalnim institucijama, kao platforma za učenje i kao podsticaj za sprovođenje inovativnih mera namenjenih stvaranju uslova za otvaranje radnih mesta.

Kroz poziv za podnošenje predloga projekata biće izabrano 6 gradova/opština, a iznos podrške za pojedinačne projekte iznosi do 200.000 evra po projektu.

Poziv za podnošenje predloga projekata biće zvanično objavljen 11. septembra, kada će za predstavnike lokalne samouprave biti organizovan i INFO dan, u hotelu „M" u Beogradu (Bulevar oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova.

Za dodatne informacije predstavnici gradova i opština mogu kontaktirati menadžera projekta Aleksandra Popovića, telefonom na broj 011/3223-446 ili elektronskim putem na aleksandar.popovic@skgo.org .

Pozivno pismo >>>

 

Nazad