ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Održano plenarno zasedanje Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti u Strazburu

  • Štampaj
IMG_2fceba49c241b4c8e06c79f5093f1add_V.jpg

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope održao je 33. plenarno zasedanje u periodu 18-20. oktobra 2017. godine u Strazburu. Opšta tema jesenjeg Plenarnog zasedanja je „Decentralizovana politika za uspešnu integraciju migranata". Na zasedanju je učestvovala delegacija Republike Srbije u sastavu: Jelena Trifunović, član u Veću lokalnih vlasti (predsednica opštine Svrljig), Saša Paunović, član u Veću lokalnih vlasti i zamenik šefa Delegacije (predsednik opštine Paraćin), Minja Obradović, član u Veću lokalnih vlasti (članica Gradskog veća grada Kragujevca), Robert Fejstamer, član u Veću lokalnih vlasti (predsednik opštine Kanjiža), Matija Kovač, član u Veću regiona (poslanik u Skupštini AP Vojvodine), Zoran Alimpić, član u Veću regiona (odbornik Skupštine grada Beograda), Dušica Davidović, zamenica člana u Veću regiona (odbornica Skupštine grada Niša) i u pratnji Delegacije, Aleksandra Vukmirović, sekretarka Delegacije RS u Kongresu (šefica Službe za EU integracije i međunarodnu saradnju SKGO). U sastavu naše nacionalne delegacije u svojstvu delegata koji predstavlja mlade učestvovao je Predrag Mijalković, poreski inspektor u Sekretarijatu za poresku administraciju Gradske uprave Pančevo.

Predsednica Kongresa Gudrun Mosler Ternsterm na otvaranju zasedanja ukazala je na to da je evropska konstrukcija omogućila istorijski napredak u poslednjih 60 godina, te da je zadatak svih članova Kongresa da to očuvaju, uz isticanje značaja devolucije, lokalne i regionalne samouprave jasno definisane u okviru granica države, ali i zabrinutosti usled podela, rastućeg nacionalizma i dezintegrisane Evrope. Zatim su verifikovani mandati novih članova Kongresa (između ostalih i mandat Matije Kovača) i novih procedura za imenovanje nacionalnih delegacija, nacrt agende zasedanja i nacrt zapisnika 32. zasedanja. Tobjorn Jagland, generalni sekretar Saveta Evrope ukazao je na ulogu Kongresa u obezbeđivanju poštovanja standarda ljudskih prava oličenih u Evropskoj povelji o ljudskim pravima, značaju prava jezičkih manjina, situaciji u Kataloniji i insistirao na poštovanju Ustava Španije. Zamenik ministra unutrašnjih poslova Češke Republike za zakonodavstvo i arhivu, Petr Mlsna, prezentovao je prioritete Češkog predsedavanja Komitetom ministara SE (maj - novembar 2017).

Četrdeset mladih delegata i ove godine učestvovali su u svim debatama i sastancima i predstavili svoje projekte na lokalnom nivou.

Tokom Kongresa je održana debata o prijemu dece migranata bez pratnje u evropskim gradovima, u okviru koje je svedočilo troje dece izbeglica iz Sirije, Somalije i Avganistana koji su došli u Evropu kao maloletni migranti i kojima su mere integracije pomogle da nastave studije u državama prijema (Nemačka, Švedska i Francuska). Članovi Kongresa ponovili su potrebu za mobilizacijom lokalnih i regionalnih vlasti, kako bi povećali broj hraniteljskih porodica za decu migrante, sprečili trgovinu decom i uspostavili sistem za pružanje usluga mladima sa starateljem. Dušica Davidović je u debati govorila o važnosti zbrinjavanja i integracije dece migranata u zemljama prijema i tranzita.

U kontekstu monitoring aktivnosti Kongresa, pregledani su izveštaji o stanju lokalne i regionalne demokratije u Italiji, Srbiji i Švajcarskoj. Izveštaj o Srbiji je u načelu pozitivan, sa preporukama za finaliziranje zakonodavnih projekata koje se odnose na lokalnu i regionalnu demokratiju i decentralizaciju i obezbeđenje primene, alociranje finansijskih sredstava lokalnim vlastima koje su neophodne za obavljanje nadležnosti i ukidanje finansijskih restrikcija, pojašnjenje i unapređenje transparentnosti kriterijuma za odobravanje zapošljavanja u lokalnoj samoupravi koja je pod trenutnom zabranom zapošljavanja, zadržavanje nadležnosti za imenovanje odbora i direktora u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na lokalnom nivou, kako bi se izbeglo potkopavanje funkcija LS, pojašnjenje ovlašćenja privremenog organa koji uspostavlja Vlada u slučaju raspuštanja skupštine opštine/grada, uspostavljanje jasnih i transparentnih kriterijuma za raspodelu državnih transfera i alokaciju sredstava iz fonda budžetske rezerve Ministarstva finansija, kao i smirivanje spora u vezi ustavne odredbe o budžetu AP Vojvodine usvajanjem Zakona o finansiranju AP Vojvodine kako bi se Pokrajini obezbedilo dovoljno finansijskih sredstava za obavljanje njenih funkcija. U ime Delegacije Srbije Dušica Davidović je pozdravila napore monitoring misije Kongresa, izrazilo zadovoljstvo Izveštajem koji je rezultat konsultacije svih zainteresovanih strana, a naročito lokalnih i regionalnih vlasti i Stalne konferencije gradova i opština.

Delegacija Srbije sastala se sa ambasadorkom, šeficom Stalne misije Srbije pri Savetu Evrope Aleksandrom Đurović, kako bi je upoznali sa aktivnostima Delegacije, ali i razmotrili veću podršku Ambasade i relevantnih ministarstava učešću Delegacije u radu Kongresa, uključujući i stavljanje na raspolaganje kancelarije Misije u zgradi Saveta Evrope Delegaciji za vreme plenarnih zasedanja.

Kongres je održao debatu o situaciji u Kataloniji (Španija), kao i tematske debate o mladima i borbi protiv korupcije, ulozi evropskih regionalnih asocijacija i organizacija u promociji demokratije i učešću žena u političkom životu na regionalnom nivou. Nekoliko izveštaja, a naročito o regionalnim i manjinskim jezicima u Evropi i budućnosti ruralnih delova su usvojeni.

U okviru obeležavanja 10 godina Evropske nedelje lokalne demokratije, Zoran Alimpić je predstavio aktivnosti srpskih gradova i opština na ovom polju, kao i aktivnosti Stalne konferencije gradova i opština na polju podrške opštinama u sprovođenju ove manifestacije.

Više o 33. plenarnom zasedanju na linku https://www.coe.int/en/web/congress/33rd-session  

Nazad