ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Radionica za primenu aplikacije za masovni unos podataka u softver RDI

  • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština organizuje radionicu za primenu veb aplikacije za masovni unos podataka u softver RDI: „Registar nepokretnosti u javnoj svojini", koja će biti održana u četvrtak, 1. februara 2018. godine, sa početkom u 11.30 časova, u Beogradu (hotel „M", Bulevar Oslobođenja 56a).

U prethodnom periodu, u saradnji Republičke direkcije za imovinu RS, autora softvera E-Smart Systems i SKGO, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) unapređen je softver: „Registar nepokretnosti u javnoj svojini" putem kreiranja posebne aplikacije koja korisnicima softvera omogućava eksport svih postojećih ili odabranih podataka iz baza jedinica lokalne samouprave u Excel formatu koji je spreman za masovno ažuriranje; eksport aktuelnih šifarnika kako bi se podaci koji se masovno ažuriraju pravilno popunili; automatsko popunjavanje elektronskih obrazaca na osnovu podataka u odabranom i pravilno popunjenom Excel fajlu; automatizovano masovno elektronsko potpisivanje popunjenih elektronskih NEP-JS obrazaca uz pomoć posebne desktop aplikacije, automatizovanu predaju potpisanih NEP-JS obrazaca u veb aplikaciju od strane operatera, kao i praćenje broja preuzetih, potpisanih i predatih obrazaca od strane korisnika odnosno operatera.

Radionica je namenjena informatičarima odnosno licima koja se bave IT tehnologijama u gradovima i opštinama, kao i licima koja su zadužena za vođenje baze podataka - evidencije nepokretnosti u javnoj svojini JLS. Cilj održavanja radionice je da se navedenim licima prezentuje tehnika korišćenja nove aplikacije za masovni unos podataka u softver: „Registar nepokretnosti u javnoj svojini" koja će omogućiti efikasniji i brži unos i ažuriranje podataka o nepokretnostima u javnoj svojini jedinica lokalne samouprave i drugih korisnika.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do utorka 30. januara 2018. godine, na sledeću elektronsku adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org.

Kontakt za više informacija je Ružica Aranđelović Ilić putem telefona na broj 011/7357938 ili elektronskim putem na navedeni mejl.  

Dnevni red >>>

Prijemni formular >>>

Nazad