ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Radionica za primenu aplikacije za unos podataka u softver RDI

  • Štampaj
DSC07158.JPG

Stalna konferencija gradova i opština 1.2.2018. godine organizovala je radionicu za primenu web aplikacije za masovni unos podataka u softver republičke direkcije za imovinu RS "Registar nepokretnosti u javnoj svojini", pred više od 180 učesnika u beogradskom hotelu "M". Skup je organizovan uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Cilj radionice bio je da se informatičarima i službenicima lokalnih uprava koji vode baze podataka o nepokretnostima u javnoj svojini JLS prezentuje tehnika korišćenja nove aplikacije kojom će biti višestruko će biti olakšan i ubrzan rad službenika pri unosu i ažuriranju podataka u registru.

Aplikacija ima više korisnih funkcija među kojima su i eksportovanje postojećih ili odabranih podataka iz baza lokalnih samouprava u Excel tabele, eksportovanje aktuelnih šifarnika, automatsko popunjavanje elektronskih obrazaca na osnovu Excel tabela i slično.

Tokom radionice predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, prezentovali su nadogradnju aplikacije "Borci Srbija", dok su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu približili karakteristike informacionog sistema za razmenu podataka iz službenih evidencija - eZUP.

Nazad