ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Održana konferencija “Jačanje saradnje izmedju lokalnih i državnih nivoa pri upravljanju migracijama”

  • Štampaj
0_02_04_6024d34306ef3bb349c68ed88e6bc918e019dbe5595e347e3db5c759334a818b_full.jpg

Konferencija "Jačanje saradnje izmedju lokalnih i državnih nivoa pri upravljanju migracijama - projekat Migralona", održana je 7. marta 2018. godine u Envoy conference centru u Beogradu, u organizaciji inicijative MARRI (Migration, Asylum, Refugees Initiative), CEI (Centralno-evropska inicijativa) i NALAS-a.

Konferenciji su prisustvovali predavači - eksperti: Fabio Di Bernardo, gradonačelnik grada Vencone, Gianfranco Schiavone, direktor Međunarodnog konzorcijuma za solidarnost (ICS) - kancelarija za izbeglice i potpredsednik Udruženja za pravne studije imigracije (ASGI), Stefano Volpicelli, Internacionalni trener i ekspert ICS i Ugo Poli, CEI menadžer projekta za migracije.

Eksperti su predstavili italijanski sistem zaštite za tražioce azila i izbeglice SPRAR i istakli da je Italija na početku migrantske krize izabrala pogrešan metod koncentrisanog prijema izbeglica, što je dovelo do brojnih tenzija. Takav pristup, nažalost, i dalje postoji. 2015. godine, usvajanjem novog zakona, dolazi do promene pristupa - usvaja se sistem rasprostranjenog prijema. Cilj ovog sistema je prevazilaženje logike prihvatnih centara i izbegličkih logora i promovisanje običnih stanova, a samim tim i izbegavanje bilo kakvog ograničavanja slobode kretanja. Intenzivno se radi i na uspostavljanju dostupnosti društvenih i zdravstvenih prava pod istim uslovima kao i za italijanske građane.

Rad na uključenju u društvo se realizuje na različite načine: učenje italijanskog jezika, obuke i personalne prekvalifikacije, mogućnost zaposlenja nakon 60 dana od podnošenja molbe za odobrenje azila. Tu je i sprovođenje različitih kulturnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti u cilju povezivanja izbeglica sa lokalnom zajednicom. Takodje, razvijaju se i nova profesionalna zvanja koja su sve potrebnija u zemljama domaćina (u Trstu je otvoreno 200 novih radnih mesta, koja često zahtevaju fakultetski obrazovane mlade ljude koji, inače, teško dolaze do posla).

Na konferenciji su osim predstavnika nevladinih organizacija, MUP-a Srbije, OEBS-a i Centra za zaštitu pomoć tražiocima azila prisustvovali predstavnici sledećih gradova/opština iz Republike Srbije: Sombor, Subotica, Dimitrovgrad, Bela Palanka i Lajkovac. Predstavnici ovih lokalnih samouprava  složili su se u stavu da Srbiji nije lako da sledi ove primere zbog znatno skromnijih finansijskih sredstava. Takođe, konstatovano je da mali broj izbeglica koji dolaze u Srbiju traži azil.

Ispred Stalne konferencije gradova i opština, na konferenciji su učestvovali Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju i Boško Nenadović, saradnik u Službi za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Ovom prilikom ukratko su prezentovane sve dosadašnje aktivnosti Stalne konferencije gradova i opština u vezi sa pitanjem migracija.

Finalna regionalna konferencija projekta Migralona održaće se u Skoplju od 12. do 14. marta. 2018. godine.

Nazad