Konferencije i okrugli stolovi

 • Beograd, 1. decembar 2011. godine Okrugli sto: Naknade za korišćenje prirodnih dobara u funkciji lokanog razvoja

   

  Okrugli sto na temu ''Naknade za koriščenje prirodnih dobara u funkciji lokalnog razvoja'' održamn je 1. decembra 2011, godine u Sava centru. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO", koji sprovodi SKGO a finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), kao jedna od aktivnosti međuodborske Radne grupe SKGO, koja se ovim pitanjem bavila u prethodnom periodu...

   

  Detaljnije
 • Beograd, 9. novembar 2011. godine Municipalne obveznice

   

  Panel diskusija na temu Municipalne obveznice održana je u četvrtak, 10. novembra 2011. godine, u svečanoj sali Beogradskog sajma, hale 5...

   

  Detaljnije
 • Beograd, 4. novembar 2011. Godine Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

   

  Okrugli sto - javna rasprava o Predlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama održan je 4. novembra 2011. godine u prostorijama Privredne komore Beograda. Skup je organizovala Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO", koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Cilj skupa je bio da predstavnici gradova i opština daju svoje mišljenje na predloženi dokument, kao i da se upoznaju sa dosadašnjom primenom JPP u Hrvatskoj i Srbiji...

   

  Detaljnije
 • Beograd, 30. avgust 2011. Godine Okrugli sto - javna rasprava o Nacrtu zakona o javnoj svojini

   

  Samo nedelju dana posle održane javne rasprave o Nacrtu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa kabinetom potpredsednika Vlade RS, organizovala je i javno razmatranje još jednog izuzetno važnog zakonskog dokumenta – Nacrta zakona o javnoj svojini...

   

  Detaljnije
 • Beograd, 22. avgust 2011. godine Okrugli sto - javna rasprava o Nacrtu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

   

  U ponedeljak, 22. avgusta, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština održana je javna rasprava povodom Nacrta zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju...

   

  Detaljnije
 • Beograd, 29. april 2011. godine Prezentacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i Modela lokalnih pravnih akata za sprovođenje legalizacije

   

  U petak, 29. aprila 2011. godine u prostorijama Narodne Banke Srbije u Beogradu, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja predstavilo je novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

   

  Detaljnije
 • Beograd, 12. april 2011. godine Konferencija "Javna etika na lokalnom nivou u Srbiji"

   

  Konferenciji su prisustvovali preko 100 učesnika, iz 38 gradova i opština, predstavnici OEBS, USAID, Saveta Evrope, Narodne skupštine Republike Srbije, Transparentost Srbije, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, UNDP...

   

  Detaljnije
 • Beograd, 9. mart 2011. godine Konferencija "Regulatorno upravljanje u cilju stimulisanja investicija i rasta na lokalnom nivou"

   

  Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke, Privredna komora Srbije i Stalna konferencija gradova i opština su 9. marta 2011 godine, organizovali konferenciju "Regulatorno upravljanje u cilju stimulisanja investicija i rasta na lokalnom nivou" i na taj način obeležili uspešan završetak sprovođenja projekta unapređenja konkurentonsti na lokalnom nivou u Srbiji...

   

  Detaljnije
 • Beograd, 9. mart 2011. godine Okrugli sto: Unapređenje položaja mesnih zajednica u gradovima i opštinama

   

  Okrugli sto na temu "Unapređenje položaja mesnih zajednica u gradovima i opštinama", održan je u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, 3. decembra 2010. godine...

   

  Detaljnije