38. Skupština SKGO

Glavna.JPG

 

Stalna konferencija gradova i opština je, uz podršku Saveta Evrope, organizovala "DAN LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI" - najznačajnije i najveće ovogodišnje okupljanje predstavnika gradova i opština u našoj zemlji. U uvodnom delu skupa prisutnim predstavnicima gradova i opština obratili su se Dragan Đilas, Božidar Đelić, Mlađan Dinkić, Milan Marković, Oliver Dulić, Vinsent Dežer i Hilderik Šapfeld. 

Otvarajući skup, Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, izjavio je da novčane transfere za lokalne samouprave treba vratiti na nivo pre ekonomske krize, i izrazio spremnost Beograda da najvećim delom za one siromašne to bude na teret budžeta Beograda. Gradonačelnik Đilas se založio i za uvođenje subvencija za opštine i gradove u Srbiji, ali ne i za Beograd jer je Beograd dovoljno atraktivan za investiranje: "Svako novo radno mesto u Srbiji nama u Beogradu mnogo znači i nastavićemo da tražimo da lokalna samouprava dobije veće nadležnosti koje podrazumevaju više para, ali i više obaveza".

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije, Božidar Đelić, istakao je da inicijativa Srbije za linearno povećanje finansijske podrške Evropske unije Srbiji, pre ulaska u Uniju, kao i za obezbeđenje povoljnih garancija EU, dobija sve više na značaju: "Moguće je da se od 2012. godine godišnji iznos od 200 miliona evra, koji već Srbija dobija od EU, poveća na 400 do 600 miliona evra". Potpredsednik Đelić je ovom prilikom apelovao na sve gradove i opštine da u što većem broju odgovore na upitnik o potrebama za sufinansiranje projekata.

Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, poručio je da i u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, koji je donet 2006. godine, treba preispitati kriterijume za dodelu sredstava i ponovio stav da transfere nerazvijenim opštinama treba vratiti na nivo pre krize. Ministar je naglasio da bi lokalne samouprave mogle računati na više sredstava iz budžeta, a da je jedan od predloga i veći iznos od poreza na plate. Zauzvrat, prema rečima ministra, gradovi i opštine bi dobile veću odgovornost i kao primer naveo Slovačku gde 90 odsto od poreza na plate ide opštinama, kod nas ka lokalnoj kasi ide samo 40 odsto. Takođe, ministar Dinkić je ocenio da nema nikakve bojazni u davanju većih ovlašćenja gradovima i opštinama, jer će vraćanjem sredstava, ali i mogućnošću da raspolažu svojim imovinom, lokalne samouprave lakše rešavati probleme svojih građana.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Milan Marković, istakao je neophodnost nalaženja načina da se povećaju transferi najsiromašnijim opštinama, a solidarnost koja se, kako je naveo, pokazala na primeru kada je Kraljevo bilo ugroženo, mogla bi da bude način. Marković je naglasio da je administrativni kapacitet lokalnih samouprava nizak i dodao da razvoja nema ukoliko se ne reši pitanje statusa za zaposlene i obezbede veće plate u lokalnim samoupravama.

Govoreći o katastru nepokretnosti, ministar životne sredine i prostornog planiranja, Oliver Dulić, pozvao je građane da što pre ispune uslove za legalizaciju bespravno podignutih objekata. "Ne može više u Srbiji da se gradi i radi bez plana i vizije razvoja", zaključio je Dulić.

Evropska unija je u proteklih 10 godina uložila u Srbiju 250 miliona evra, rekao je Vinsent Dežer, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, i naglasio da će Unija nastaviti da pomaže Srbiju i da veliki deo te pomoći odlazi na projekte lokalne samouprave sa kojima će do kraja godine biti potpisani ugovori o finansiranju još oko 30 opštinskih projekata.

Direktor Direktorata za demokratske institucije Saveta Evrope, Hilderik Šapveld, izjavio je da ekonomska kriza još nije završena, dodajući da najvažniji projekti ne mogu čekati da kriza prođe, već se mora odmah pristupiti njihovom izvršenju.

U nastavka skupa održana je i konferencija "Unapređenje lokalnih finansija u Srbiji", tokom koje se prisutnima obratila i ministarka finansija, Diana Dragutinović. Gospođa Dragutinović je izjavila da će u budžetu za iduću godinu transferi lokalnim samoupravama biti uvećani za 25 procenata, i da će se postepeno povećavati kako bi dostigli zakonom utvrđen iznos.

Na XXXVIII skupštini SKGO predstavnici gradova i opština usvojili su više dokumenata važnih za rad Stalne konferencije. Usvojen je: Zapisnik sa XXXVII Skupštine SKGO, Izveštaj o aktivnostima SKGO između dva zasedanja Skupštine, novi Statut SKGO koji je usklađen sa novim Zakonom o udruženjima, promovisana su nova pravila za izbor članova u organe SKGO, upućen poziv gradovima i opštinama da potvrde članstvo u SKGO - savezu gradova i opština, usvojen je Finansijski izveštaj SKGO za 2009. i prvih 10 meseci 2010. godine, doneta je Odluka o obračunu članskog doprinosa SKGO za 2011. godinu, i predstavljena Mapa puta za pripremu jedinica lokalne samouprave za proces evropski integracija.

Izveštaj Generalnog sekretara o radu SKGO za period januar-decembar 2010. godine >>>