Kampanje i peticije

 • Kampanja "SKGO naša adresa"

   

  Kampanja je imala za cilj da unapredi spremnost članica SKGO da aktivno i zajednički rade na unapređenju njenog rada i pozicije u društvu i na ostvarivanju prioriteta organizacije...

   

  Detaljnije
 • Peticija za vraćanje nenamenskih transfera u 2011. godini na nivo predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave

   

  Kao što je poznato tokom 2009 i 2010. godine nenamenski transferi lokalnoj samoupravi su smanjeni za preko 40% ili približno 36,8 milijardi dinara...

   

  Detaljnije
 • Poziv SKGO narodnim poslanicima da podrže zahtev za vraćanjem iznosa nenamenskih transfera na nivo predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samoupra

   

  SKGO je 8. oktobra 2010. godine uputila pismo svim narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa pozivom da podrže zahtev SKGO za vraćanjem iznosa nenamenskih transfera na nivo predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i da prilikom usvajanja Budžeta Republike Srbije za 2011. godinu urede nivo transfera na nivou koji je predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave...

   

  Detaljnije