39. Skupština SKGO

st02.jpg

 

Ka Evropskoj uniji: Razvoj lokalne samouprave posle novih izbora

XXXIX Skupština SKGO održana je 7. decembra 2011. godine u beogradskom Centru „Sava", a tema ovogodišnjeg skupa bila je „Ka Evropskoj uniji: Razvoj lokalne samouprave posle novih izbora". Prisutnim predstavnicima gradova i opština obratili su se: Boris Tadić, predsednik Republike Srbije, Slavica Đukić Dejanović, predsednica Narodne skupštine RS, Milan Marković, ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Aleksandar Antić, predsednik Skupštine grada Beograda, Ervin Helmut Hofer, ambasador Švajcarske i Vensan Dežer, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, dok su skup svojim prisustvom uveličali i Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade Republike Srbije, Srđan Srećković, ministar vera i dijaspore, kao i brojni narodni poslanici. Uporedo sa razmatranjem tema posvećenih unapređenju lokalne samouprave, na Skupštini su održani i redovni izbori za organe Stalne konferencije gradova i opština.

Otvarajući XXXIX Skupštinu SKGO, predsednik Republike Srbije, Boris Tadić, izjavio je da zbog drugog talasa ekonomske krize dolaze kompleksna i teška vremena, te građani mogu da očekuju veći privredni rast i nova radna mesta krajem 2013. i početkom 2014. godine. Govoreći o viziji moderne, dobro organizovane i infrastrukturno razvijene zemlje, predsednik Tadić je istakao da je suština obavljanja javne funkcije da se generacijama koje dolaze, ostave rezultati. „Naša namera prethodnih godina bila je da kroz značajne intervencije, reformu državne uprave i administracije i kroz izgradnju infrastrukture ispunimo viziju o modernoj Srbiji. U mnogome smo uspeli, ali veliki posao je ispred nas, sa namerom da se investira u gradnju telekomunikacione, infrastrukturne i energetske mreže, i na taj način stvore uslovi za uređeniji život građana, viši nivo stabilnosti, a time i nove investicije i radna mesta", istakao je Tadić.

Slavica Đukić Dejanović, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, navela je da je jačanje lokalne samouprave način da se vlast približi građanima i da se tako omogući najviši stepen zadovoljenja njihovih potreba. Predsednica Skupštine je izjavila i da će Narodna skupština i SKGO u narednom periodu intenzivno raditi, pre svega na kontroli primene zakona iz oblasti lokalne samouprave. Uspeh reformi na lokalnom nivou pre svega zavisi i od adekvatnog artikulisanja potreba i zastupanja interesa gradova i opština kod centralnih vlasti, a da u tom procesu značajnu ulogu ima SKGO, istakla je gospođa Đukić Dejanović.

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Milan Marković, pozvao je lokalne samouprave da se naredne godine u novim mandatima suoče sa izazovima na hrabriji način. Istakao je da se u proteklih godinu dana najveća izmena dogodila u oblasti zakonodavnog regulisanja izbora na lokalnom nivou i ukidanjem blanko ostavki. Naveo je i činjenicu da je u više od 100 opština uvedena e-uprava koja je pojednostavila izdavanje raznih izvoda, ali i da je cilj da do kraja 2014. godine više nema papira, kao i da bude uvedena obaveza administracije da elektronskim putem prikuplja dokumenta. Osvrnuvši se na materijalni položaj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, ministar Marković je rekao da bez dobro plaćenih zaposlenih u gradovima i opštinama nema ni dobre uprave.

Aleksandar Antić, predsednik Skupštine grada Beograda, rekao je u uvodnom delu skupa sledeće: „Snažno podržavamo organizaciju kojoj pripadamo, ali smo spremni da i dalje učestvujemo u razvoju lokalne samouprave i damo pun doprinos evropskom putu Srbije i evrointegracijama. Instrumenti kojima danas gradovi i opštine raspolažu, pre svega donošenjem novih zakona o finansiranju i imovini lokalne samouprave, pružaju nam daleko veće mogućnosti da utičemo na kvalitet života svih naših građana - stanovanje, čistoću, distribuciju vode, zaštitu životne sredine, kao i na projekte vezane za novu infrastrukturu, kako komunalnu, tako i stratešku. Infrastruktura treba da privuče investitore koji će otvoriti nova radna mesta". Antić je istakao spremnost našeg društva da bude deo Evrope, navodeći infrastrukturne uspehe Beograda u protekloj godini, ali i solidarnost koju je glavni grad pokazao prema nerazvijenim opštinama, prenoseći iskustvo i i finansirajući različite projekte.

Ambasador Švajcarske konfederacije u Republici Srbiji, Ervin Helmut Hofer, rekao je da su gradovi i opštine kičma države koja funkcioniše i da je u Srbiji poslednjih godina došlo do jačanja lokalnih institucija i njihovog učešća u javnoj politici.

Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Vensan Dežer, u svom obraćanju prisutnim predstavnicima gradova i opština izjavio je: „Evropska unija pruža najveću moguću podršku Srbiji kada je u pitanju decentralizacija i razvoj opština i lokalnih samouprava. Mi smo u proteklih 10 godina dodelili oko 300 miliona evra bespovratne pomoći za projekte koji pomažu izgradnju opštinske infrastrukture, podržavaju opštinski ekonomski razvoj i sprovode neophodne reforme kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Ove reforme moraju da se nastave i ne smeju da postanu talac predstojećih izbora. Ovo nije samo zahtev Evropske unije, več zahtev građana Srbije. Građani očekuju od svojih lidera da se svakodnevno bore za izgradnju boljeg društva. Takva bitka ne sme da se vodi samo na papiru i u zakonima već u svakodnevnom životu, a i život i demokratija počinju na lokalnom nivou".

U daljem toku XXXIX Skupštine SKGO organizovana je panel diskusija sa temom „Ključni pravci razvoja lokalne samouprave posle novih izbora", a održani su i izbori za organe SKGO.

Moderator panel diskusije bio je Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, koji je posle kraće uvodne reči izložio da će u okviru panela, na samom početku panelisti izlagati po oblastima, dok je diskusija predstavnika lokalne samouprave predviđena u okviru drugog dela skupa. Glavni panelisti ovom prilikom bili su: Petar Vujadinović, načelnik Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti grada Užica, koji je govorio na temu načina unapređenja rada lokalne uprave; Dragan Spirić, pomoćnik gradonačelnika za budžet i finansije grada Vranja, koji je predstavio oblast unapređenja sistema lokalnih finansija; Marija Žikić, rukovodilac Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Sokobanja, koja je govorila o unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja; Tatjana Pavlović-Križanić koja je prenela iskustva u oblasti unapređenja komunalnih delatnosti, i Vladan Jeremić, direktor Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije koji je predstavio načine međuopštinske saradnje.

Po završetku panel diskusije, predstavnik Izborne komisije Vesna Ivić konstatovala da je izborni proces za organe SKGO protekao u skladu sa Pravilima za izbor organa SKGO i bez neregularnosti. Glasanjem predstavnika gradova i opština, za predsednika Stalne konferencije gradova i opština ponovo je izabran Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, dok će na mestu predsednika Nadzornog odbora SKGO u naredne dve godine biti predstavnik grada Valjeva.