Odbor za energetsku efikasnost

Delokrug i članovi >>>

Sekretar: Miodrag Gluščević 
Peta sednica Odbora

Datum održavanja sednice: 19. april 2011. Godine

Pregled sadržaja sednice:

Posle usvajanja zapisnika sa Četvrte sednice i Plana rada Odbora za 2011 godinu, izvršena je prezentacija Nacrta zakoja o racionalnom korišćenju energije i predstavljen je projekat “Istraživanje stanja i mogućnosti za unapređenje energetskog menadžmenta na lokalnom nivou u Srbiji”.
Četvrta sednica Odbora

Datum održavanja sednice: 3. februar 2011.

Pregled sadržaja sednice:

Posle usvajanja Zapisnika sa Treće sednice Odbora članovima su predstavljene aktivnosti u okviru Godine energetske efikasnosti I razmatran je Nacrt zakona o energetici. Pored toga, izrađen je Plan aktivnosti Odbora za 2011.
Treća sednica Odbora

Datum održavanja sednice: 19. april 2011. Godine

Pregled sadržaja sednice:

Posle usvajanja zapisnika sa Četvrte sednice i Plana rada Odbora za 2011 godinu, izvršena je prezentacija Nacrta zakoja o racionalnom korišćenju energije i predstavljen je projekat “Istraživanje stanja i mogućnosti za unapređenje energetskog menadžmenta na lokalnom nivou u Srbiji”.
Druga sednica Odbora

Datum održavanja sednice: 01. jul 2010. godine

Pregled sadržaja sednice:

Na sednici su razmatrali sledeća pitanja: Pokrenuta je  Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o energetici; Predtavljaljen je projekta „Podrška GTZ Republici Srbiji u planiranju održivog razvoja u oblasti racionalnog korišćenja energije"; Prezentovani su primeri međuopštinske saradnje u oblasti energetske efikasnosti; Prezentovane su mogućnosti povećanja energetske efikasnosti u vodovodnim sistemima i predstavljen je sistema za regulaciju potrošnje javnog osvetljenja. Odbor je usvojio Inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o energetici u pogledu uvođenja sistema energetskog menadžmenta u potrošnji energije na lokalnom nivou jednoglasno je usvojena.
Prva sednica Odbora

Datum održavanja sednice: 17. mart 2010. godine

Pregled sadržaja sednice:

Sednica Odbora je bila konstitutivna, a na njoj je usvojen Poslovnik o radu, izabran zamenik predsednika, usvojen plana rada Odbora za 2010.godinu. Osim toga, Odbor je doneo Odluku o formiranju tri radne grupe za podršku Odboru:

  • Radna grupa za komunalnu energetiku,
  • Radna grupa za energetsku efikasnost u javnim zgradama,
  • Radna grupa za obnovljive izvore.

Pored toga, Odbor je pokrenuo i inicijativu za izmenu Zakona o javnom dugu koja je  prosleđena Odboru za lokalne finansije. Na sastanku su predstavljene i planirane aktivnosti GTZ projekta "Jačanje lokalne samouprave".