Odbor za ravnomerni regionalni razvoj

Delokrug i članovi >>>
Prva sednica Odbora

Datum održavanja sednice: 9. mart 2010. godine

Pregled sadržaja sednice:

Konstitutivna sednica drugog saziva Odbora za ravnomerni regionalni razvoj održana je 9. marta 2010. godine u prostorijama SKGO. Odbor je konstituisan usvajanjem poslovnika i potonjim izborom g. Predraga Mijića, predsednika opštine Čoka, za zamenika predsednika Odbora, kao i usvajanjem Plana rada Odbora za 2010. godinu. Za nove članove međuodborske Radne skupine za prilagođavanje obrazovanja potrebama zapošljavanja izabrani su predstavnici Bečeja, Voždovca i Sjenice. U njenom radu, pored članova Odbora za ravnomerni regionalni razvoj, učestvuju i predstavnici Odbora za lokalni ekonomski razvoj i Odbora za društvene delatnosti. Potom je formirana i Radna grupa za međuopštinsku saradnju koja će biti zadužena za operacionalizovanje Plana rada Odbora za 2010. godinu. Odbor je u nju izabrao pet svojih članova - predstavnike gradova Novog Pazara i Požarevca i opština Irig, Pantelej i Topola. Na kraju sednice je prof. Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavio takmičenje za najbolju tehničku inovaciju u 2010. godini.