Poziv SKGO narodnim poslanicima da podrže zahtev za vraćanjem iznosa nenamenskih transfera na nivo predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samoupra

SKGO je 8. oktobra 2010. godine uputila pismo svim narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa pozivom da podrže zahtev SKGO za vraćanjem iznosa nenamenskih transfera na nivo predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i da prilikom usvajanja Budžeta Republike Srbije za 2011. godinu urede nivo transfera na nivou koji je predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

SKGO je takođe pozvala sve gradove i opštine da upute sličan poziv narodnim poslanicima iz svog okruga.

Preuzmite "Pismo narodnim poslanicima" >>>
Preuzmite "Poziv gradovima i opštinama" >>>