Okrugli sto - javna rasprava o Nacrtu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Beograd, 22. avgust 2011. godine

U ponedeljak, 22. avgusta, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština održana je javna rasprava povodom Nacrta zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Skup je održan u saradnji sa kabinetom potpredsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Božidara Đelića i u okviru aktivnosti projekta "Institucionalna podrška SKGO" koji sprovodi SKGO a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Cilj održavanja ove javne rasprave bio je da se predstavnicima jedinica lokalne samouprave na jednom mestu izloži i obrazloži sadržaj Nacrta, ali i da se čuju njihovi predlozi i komentari na dokument. Kao sto je poznato, ovaj Zakon, zajedno sa Zakonom o javnoj svojini čini deo sistemskog rešavanja pitanja svojine u celini i na taj nacin utiče i na interese lokalne samouprave u Srbiji. 

Skup koji je održan u prostoru Centra ''Sava‘' u Beogradu okupio je oko 100 predstavnika jedinica lokalne samouprave. Na javnoj raspravi su učestvovali i predsednik SKGO i opštine Paraćin, g-din Saša Paunović i g-din Zoran Alimpić, zamenik predsednika skupštine Grada Beograda, koji je predstavnik SKGO u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona. Ispred republičkih organa skupu su prisustvovali g-din Božidar Đelić, potpredsednik Vlade RS, g-din Goran Radosavljević, predsednik Radne grupe za izradu Nacrta zakona i državni sekretar u Ministarstvu finansija i g-din Milorad Bjelopetrović, savetnik u kabinetu predsednika Vlade RS. Pored predstavnika lokalnih i republičkih vlasti skupu su prisustvovali i predstavnici udruženja građana za vraćanje oduzete imovine, kao i predstavnici sekretarijata SKGO, uključujući i generalog sekretara SKGO g-dina Đorđa Staničića.

U uvodnom delu skupa prisutnima se obratio potpredsednik Vlade koji je podsetio na karakter ovog Nacrta zakona i Nacrta zakona o javnoj svojini, kao i na njihov značaj za sistemsko rešavanje pitanja svojine. On je, takodje, podsetio da je trenutno u proceduri još nekoliko zakona koji su od značaja za povoljnije funkcionisanje lokalnih vlasti, kao što je zakon kojim će se urediti pitanje javno privatnih partnerstava. U nastavku izlaganja g-din Đelić je predstavio Nacrt zakona tako što je istakao njegove najvažnije aspekte, posebno procedure, nadležnost za obeštećenje za koje je nadležna Republika Srbija, posebna pitanja građevinskog zemljišta i zaštićenih stanara, postupak restitucije kada je reč o neizgrađenom građevinskom zemljištu i dr.

U nastavku uvodnih obraćanja prisutnima se obratio predsednik SKGO, g-din Saša Paunović, koji je izneo stavove SKGO po pitanju Nacrta, ukazavši da SKGO u načelu podržava većinu predloženih rešenja u Nacrtu zakona. Ipak, g-din Paunović je istakao da je potrebno dalje razmotriti pojedina pitanja. SKGO smatra da je između ostalog izuzetno važno da se pored predloženih rešenja u vezi sa zaštitom dela nepokretnosti od naturalnog povraćaja, koja SKGO podržava, od naturalnog vraćanja izuzmu i službene zgrade i poslovni prostor i organa mesne samouprave. Osim toga, SKGO traži i da se i lokalnim vlastima odobri pravo preče kupovine, kakvo ima država, prilikom eventualne prve prodaje vraćene imovine. Na kraju svog izlaganja predsednik SKGO je pozvao državne organe  da se, u što kracem roku, definiše i popiše šta će se vraćati u naturalnom obliku, šta će se finansijski nadoknađivati, a šta neće biti predmet restitucije, kako bi JLS znale čime mogu da raspolažu.

U diskusiju koja je usledila uključilo se više predstavnika gradova i opština koji su tražili određena pojašnjenja ili dali komentare i predloge. Predstavnici republičkih organa su dali odgovor na postavljena pitanja i ukazali da će svi predlozi sa javne rasprave biti razmotreni u okviru Radne grupe. Po završetku javne rasprave učesnici su obavešteni da je planirano da ovaj Zakon tokom septembra meseca, zajedno sa Zakonom o javnoj svojini, bude usvojen, kako od strane Vlade, tako i u Narodnoj skupštini Republike Srbije,  čime bi se sa njihovom primenom počelo u četvrtom kvartalu 2011. godine.

Foto arhiva