Okrugli sto: Unapređenje položaja mesnih zajednica u gradovima i opštinama

Okrugli sto na temu „Unapređenje položaja mesnih zajednica u gradovima i opštinama", održan je 3. decembra 2010. godine u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, uz podršku projekta „Institucionalna podrška SKGO“. Uvodničari okruglog stola bili su: Bratislav Đokić, sudija Ustavnog suda RS, prof. dr Bogoljub Milosavljević, redovni profesor na pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu i Petar Vujadinović, načelnik gradske uprave Grada Užica. Pored uvodničara, u radu okruglog stola su učestvovali predstavnici pokrajinskog sekretarijata za međuopštinsku saradnju i lokalnu samoupravu, opština i gradova, akademske i stručne javnosti, kao i predstavnici pojedinih mesnih zajednica.

Polazna tačka za rad je bila Analiza sistema mesne samouprave koju je uradio i predstavio g-din Petar Vujadinović. Ukratko je opisan razvoj mesne samouprave kroz istoriju sa posebnim osvrtom na ovlašćenja, način finansiranja i organe MZ. Kao najizraženije probleme kada je reč o MZ , g-din Vujadinović je istakao: veličinu MZ kod nas, ograničenost pravnog subjektiviteta, nedostatak nadzora nad radom MZ, izborni postupak za organe MZ (zaštita biračkog postupka), finansiranje, pitanje registracije (lice koje zastupa MZ) i dr. Istaknuto je da mesna zajednica nije dovoljno zakonski regulisana (posebno u pogledu nadzora i saradnje između JLS i MZ) i da treba da bude više uključivana i konsultovana od strane lokalnih vlasti. Na kraju izlaganja Autor je dao konkretne predloge za unapređenje postojećeg položaja i rada MZ kroz pojedine izmene Zakona o lokalnoj samoupravi, odnosno izmene lokalnih akata (statut, odluke).

Sudija Ustavnog suda RS, g-din Đokić osvrnuo se na odluke Ustavnog suda kojem su osporene brojne opštinske odluke o MZ, posebno one kojima su opštine uređivale pitanja izbora organa MZ, izborne sporove u MZ i druga pitanja koja prema tumačenju Ustavnog suda spadaju u autonomni delokrug same MZ. G-din Đokić je kao značajan problem koji u praksi stvara zabunu naveo to što u Zakonu o lokalnoj samoupravi nije jasno definisano i određeno šta je to MZ. To dalje postavlja pitanje prevaziđenosti organizacione jedinice kakva je MZ. U tom smislu je bio i predlog g-dina Đokića da se pri daljem radu na položaju MZ uzme u obzir razlika između JLS i MZ, kao i da MZ ne treba da se sprovodi vlast s obzirom na to da je ona vid organizacione jedinice koja nastaje oko zajedničkih interesa građana.

U nastavku sastanka, prof. dr Bogoljub Milosavljević je dao svoj komentar na Analizu g-dina Vujadinovića, ali i osvrt na prethodno uređenje i moguće perspektive razvoja MZ. Profesor Milosavljević je podsetio da tradicija mesne samouprave seže sve do XIX veka i istakao je značaj postojanja MZ za sela u Srbiji. Unapređenje položaja i funkcionisanja MZ neophodno je sprovesti iz više razloga : slabo učešće građana, prevelike JLS i centralizovanost na lokalnom nivou (decentralizacija sa JLS na građane), istaknuto je na kraju izlaganja.

Predstavnici pokrajinskog sekretarijata za međuopštinsku saradnju i lokalnu samoupravu su predstavili svoja iskustva u radu na unapređenju sistema mesne samouprave i naveli neke od ključnih problema: pitanje nadležnosti Pokrajine u kontroli zakonitosti rada MZ, finansijsku neisplativost postojanja i gradskih opština i MZ na teritoriji grada, problem pravno neuređenog postupka poveravanja poslova mesnim zajednicama od strane JLS i pitanje tipa poslova koji se poveravaju MZ.
Potom su se u nastavku sastanka, predstavnici opština i gradova kao i predstavnici mesnih zajednica uključili su se u diskusiju o mogućem i poželjnom izgledu mesne zajednice u budućnosti, navodeći brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću u svom radu. Od brojnih predloga koji su dati možemo izdvojiti sledeće: preneti određene nadležnosti i odgovarajuća sredstva mesnim zajednicama za obavljanje poslova, definisati jasne parametre prema kojima bi se odredila visina sredstava u budžetu za svaku mesnu zajednicu (sistem ključa-broj stanovnika, objekata za održavanje, itd.), ponuditi rešenja za organe u zavisnosti da li je reč o gradskoj ili opštinskoj MZ, predložiti nove načine za animiranje građana da učestvuju u radu MZ (formiranje skupštinskog tela, pružiti priliku građanima da daju svoje mišljenje o radu javnih preduzeća i sl.), unaprediti nadzor nad radom mesnih zajednica, itd.

Učesnici su se složili da je tema vrlo važna za JLS i da je neophodno nastaviti rad sa ciljem definisanja stavova i iniciranja neophodnih zakonskih izmena koje bi omogućile bolje funkcionisanje mesnih zajednica i kvalitetniji odnos JLS i MZ. Takođe, učesnici su pozitivni ocenili Analizu mesne samouprave koja je izrađena uz podršku projekta „Institucionalna podrška SKGO“.

Foto arhiva