Municipalne obveznice

Panel diskusija na temu Municipalne obveznice održana je u četvrtak, 10. novembra 2011. godine, u svečanoj sali Beogradskog sajma, hale 5. Skup je organizovan od strane Stalne konferencije gradova i opština u okviru aktivnosti projekta „Institucionalna podrška SKGO", koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u okviru drugog dana Trećeg sajma lokalne samouprave, koji su pored SKGO organizovali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i grad Beograd. Cilj skupa je bio informisanje predstavnika gradova i opština o municipalnim obveznicama, odnosno o početku razvoja tržišta ovakvog finansijskog instrumenta u Srbiji, kao i predstavljanje dobre prakse, kako strane tako i domaće.

Kao panelisti na skupu su učestvovali: Aleksandar Bućić, pomoćnik generalnog sekretara SKGO za finansije; Živko Makarić, član gradskog veća za finansije grada Novog Sada; Vlada Pavlović, konsultant za municipalne obveznice na MSP IPA 07; Ćira Jovanović, direktor sektora Unikredit banke; Milko Štimac, član Komisije za hartije od vrednosti; Ante Mađerić, savetnik gradonačelnika Rijeke (Republika Hrvatska).

Prisutnima su predstavljene aktivnosti Stalne konferencije gradova i opština usmerene ka oživljavanju tržišta municipalnih obveznica u Srbiji, u okviru druge komponente programa Exchange 3 koji finansira Evropska unija, kao i jedan od najsvežijih rezultata - usvajanje predloga za izmene Zakona o javnom dugu, u delu koji broj mogućih kupaca obveznica sa isključivo finansijskih institucija (banke, osiguravajuća društva i sl.) pomera na sva domaća i strana pravna i fizička lica, odnosno građane, čiji je izvorni inicijator bila SKGO. Takođe, prisutni su imali prilike da čuju iskustva u emitovanju prve srpske municipalne obveznice od strane grada Novog Sada, kao i iskustva predstavnika Unikredit banke i predstavnika Komisije za hartije od vrednosti.

Kako je vid zaduživanja putem emitovanja obveznica još uvek nov za predstavnike gradova i opština, predstavnicima lokalnih samouprava je ukazano na mogućnost angažovanja savetnika uz čiju pomoć bi bile sprovedene sve potrebne aktivnosti u vezi emisije, a čije su usluge finansirane od strane MSP IPA 07.

U posebnom delu panela, prisutnima je predstavljeno iskustvo grada Rijeke (Republika Hrvatska) u oblasti emitovanja municipalnih obveznica, koje ujedno predstavlja jedan od najboljih primera dobre prakse kada govorimo o zemljama u regionu.

Foto arhiva