Okrugli sto: Naknade za korišćenje prirodnih dobara u funkciji lokanog razvoja

Okrugli sto na temu ''Naknade za koriščenje prirodnih dobara u funkciji lokalnog razvoja'' održamn je 1. decembra 2011, godine u Sava centru. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO", koji sprovodi SKGO a finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), kao jedna od aktivnosti međuodborske Radne grupe SKGO, koja se ovim pitanjem bavila u prethodnom periodu.

Generalni sekretar SKGO, gospodin Đorđe Staničić je prisutne upoznao sa razlozima za osnivanja radne grupe, dosadašnjim aktivnostima SKGO i nastojanjima  da na kompetentan način odgovre zahtevima članstva u pronalaženju najboljih odgovora na brojna pitanja koja se pred JLS svakodnevno postavljaju.

Član radne grupe iz opštine Koceljeva, gospodin Milutin Cvejić se osvrnuo na pitanje korišćenja prirodnih dobara i efekata koje to korišćenje ima na lokalnu zajednicu, naročito u odnosu na sredstva koja gradovima i opštinama pripadaju po osnovu naknada. Pitanje transparntnosti i kontrole naplate, ali i raspodele sredstava od naknada među različitim nivoima vlasti je stalno prisutno i uvek izaziva podozrenje. Ističući brojna pitanja koja se pred donosioce odluka postavljaju u trenutku kad se razmatra uvođenje neke od naknada, gospodin Cvejić je potvrdio svu osetljivost pitanja naknada, naročito ako se imaju u vidu željeni efekti na kreiranje poslovnog ambijenta u jednoj lokalnoj sredini i sprovođenja usvojenih strateških dokumenata.

Prof.dr Milica Bisić je za potrebe ove radne grupe preuzela da istraži sistem naknada, sa ciljem da se na jednom mestu predstavi pravni okvir, razmotri raspodela prihoda između Republike u JLS i da se predlože izmene pojedinih propisa sa stanovišta nadležnosti uvođenja i kontrole, kao i pripadnosti prihoda različitim nivoima izvršne vlasti.

Rezultat tog istraživanja je studija ''Sistem naknada za korišćenje prirodnih bogatstava i raspodela prihoda između centralnog i lokalnih nivoa vlasti'', koja je predstavljena na ovom okruglom stolu. Studija je izrađena uz podršku projekta "Institucionalna podrška SKGO"  i projekta "Reforma sistema javnih finansija u Srbiji" koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) a gde je SKGO partner.

U diskusiji koja je usledila nakon predstavljanja studije, učesnici su se složili da je tema vrlo važna za JLS, i jednako zahtevna za analizu. Iz tog razloga je studija ocenjena kao nemerljiv doprinos naporima JLS da u narednom periodu definišu svoje stavove i iniciraju neophodne zakonske izmene koje bi omogućile pravedniju raspodelu i bolju kontrolu korišćenja sredstava od naknada u svrhu podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja.

Foto arhiva