Odluke o obrazovanju i Poslovnika Saveta za zdravlje

SKGO je pripremila unapređene modele Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje i Poslovnika Saveta za zdravlje, a u skladu sa novim Zakonom o javnom zdravlju (Službeni glasnik" RS 15/2016).

Modeli Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje:

  • Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (grad sa gradskim opštinama): PDF , WORD
  • Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (gradska opština): PDF , WORD
  • Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (opština ili grad koji ne prenosi deo nadležnosti na gradske opštine): PDF , WORD

Modeli Poslovnika Saveta za zdravlje:

  • Model Poslovnika Saveta za zdravlje grada: PDF , WORD
  • Model Poslovnika Saveta za zdravlje gradske opštine: PDF , WORD
  • Model Poslovnika o radu Saveta za zdravlje opštine (grad koji ne prenosi nadležnosti na gradske opštine): PDF , WORD