Savetodavni centar

 Savetodavni centar SKGO je počeo sa radom krajem 2006. godine, sa ciljem pružanja savetodavnih usluga izabranim, imenovanim i postavljenim licima u opštinama i gradovima, zaposlenima u opštinskoj administraciji, kao i javnim i privatnim institucijama uključenim u razvojne aktivnosti lokalnih zajednica.

Savetodavne usluge se članicama u najvećoj meri pružaju putem odgovora na pitanja koji stižu na e-mail našeg centra savetodavni@skgo.org, zatim direktno, telefonskim putem, kao i upućivanjem na kolege ili spoljne saradnike-eksperte za potrebe rešavanja pravnih i drugih nedoumica. Odgovori na pitanja, mogu se pružiti i naknadno, u slučaju kada se na skupovima koje organizujemo prikupi veći broj pitanja koje je potrebno obraditi.

Mi smo tu da prenesemo postojeća znanja i iskustva SKGO i njenih članica. Razmena znanja i iskustava članica se vrši preko Mreže poverenika, najčešće putem emaila, na zahtev korisnika naše usluge. Kada je potrebno odgovoriti na neki zadatak koji zahteva prethodno iskustvo ili znanje neke od naših članica, Savetodavni centar, putem e-maila prikuplja sve potrebne informacije i u najkraćem roku ih prenosi tražiocu usluge elektronski, putem telefona ili poštom.

SKGO učestvuje u aktivnostima čiji su nosioci ministarstva, različiti organi i organizacije vlade, institucije ili   akademska javnost, pa se često ukazuje potreba da se obaveštenja, informacije i saznanja podele sa našim članicama u cilju jačanja njihove informisanosti ali i njihovih kapaciteta. Organi, organizacije i institucije na republičkom nivou, uvek mogu preko Savetodavnog centra da prenesu svoja znanja, iskustva i informacije od značaja za gradove i opštine, a u cilju koordinacije aktivnosti i boljeg razumevanja između svih učesnika.


Više o Savetodavnom centru, aktivnostima i uslugama: