Odbor za finansije i javnu imovinu

Odbor SKGO za finansije i javnu imovinu jeste stalno radno telo SKGO za razmatranje pitanja iz oblasti finansiranja lokalne samouprave (posebno pitanja kao što su: upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou; iznos, struktura i namena prihoda i rashoda lokalne samouprave; administriranje lokalnih izvornih prihoda; unapređenje transparentnosti lokalnih javnih finansija; programsko i kapitalno budžetiranje; finansijsko upravljanje i kontrola u lokalnoj samoupravi) i upravljanja javnom imovinom lokalne samouprave (prvenstveno u vezi sa popisom i prenosom javne svojine lokalnoj samoupravi i evidencijom i procenom vrednosti javne svojine), kao i međuopštinske saradnje u delokrugu odbora i drugih pitanja iz oblasti koje pokriva Odbor.

Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima SKGO, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima SKGO. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje sistem finansiranja lokalne samouprave i lokalnu javnu svojinu i inicira pred organima SKGO i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.

Odbor je i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u ostvarivanju lokalne samouprave, kao i saradnje SKGO i njenih partnera u tom procesu.

Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata vezanih za jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.

Sekretarka Odbora: Dunja Naić

Predsedava opština Kuršumlija

Članovi odbora u mandatu 2018-2020:

 • Opština Ada
 • Grad Beograd
 • Opština Bujanovac
 • Opština Inđija
 • Opština Kladovo
 • Opština Kula
 • Gradska opština Lazarevac (Beograd)
 • Opština Mionica
 • Grad Novi Sad
 • Opština Paraćin
 • Opština Petrovac na Mlavi
 • Grad Pirot
 • Grad Smederevo 
 • Opština Smederevska Palanka
 • Grad Sremska Mitrovica
 • Grad Subotica
 • Opština Trgovište
 • Opština Tutin
 • Opština Crna Trava