Peticija za vraćanje nenamenskih transfera u 2011. godini na nivo predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave

Kao što je poznato tokom 2009 i 2010. godine nenamenski transferi lokalnoj samoupravi su smanjeni za preko 40% ili približno 36,8 milijardi dinara. Kroz Memorandum o budžetu, ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu, koji je usvojen 20. avgusta 2010. godine, Vlada Republike Srbije je predvidela da iznos nenamenskih transfera bude povećan za samo 2 milijarde ili 7.7% u odnosu na 2009 i 2010. godinu. U skladu sa tim, nenamenski transferi trebali su da iznose ukupno 27.7 milijardi dinara ili preko 21. milijardu manje od Zakonom o finansiranju lokalne samouprave predviđenog iznosa (1.7% od BDP). Usvajanjem takvog predloga, u periodu 2009 -2011. godina, nenamenski transferi bili bi ukupno umanjeni za oko 58 milijardi dinara (uzimajući u obzir procenjeni i planirani bruto društveni proizvod za 2010. i 2011. godinu), što je preko 42% manje od propisanog iznosa prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave za ove tri godine ili dve trećine sredstava koja su trebala da budu predviđena za 2009. i 2010. godinu.

Imajući sve ovo u vidu, Stalna konferencije gradova i opština (SKGO) je organizovala prikupljanje peticije podrške gradova i opština zahtevu SKGO Vladi Republike Srbije, za vraćanje iznosa nenamenskih transfera lokalnoj samoupravi na nivo predviđen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Ovaj zahtev je kroz potpisivanje peticije podržalo više od 150 gradova, opština i gradskih opština u Srbiji. Delegacija SKGO koju su činili više od 30 gradonačelnika i predsednika opština, predala je 07. oktobra 2010.godine, Vladi Republike Srbije, ovaj zahtev i peticiju podrške.

Preuzmi "Zahtev SKGO Vladi Republike Srbije" >>>

Foto arhiva: Predaja zahteva i peticije
Konferencija za medije povodom predaje zahteva SKGO   Konferencija za štampu povodom predaje zahteva SKGO  
Delegacija SKGO u šetnji ulicama Beograda do Vlade Republike Srbije   Predaja zahteva SKGO Vladi Republike Srbije  
Predaja zahteva SKGO Vladi Republike Srbije