Prezentacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i Modela lokalnih pravnih akata za sprovođenje legalizacije

U petak, 29. aprila 2011. godine u prostorijama Narodne Banke Srbije u Beogradu, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja predstavilo je novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Na prezentaciju su bili pozvani predstavnici svih gradova i opština u Srbiji, a pozivu se odazvalo oko 130 gradova i opština. Osim ministra Dulića, prisutnima su se obratili i predsednik Stalne konferencije gradova i opština, predsednik opštine Paraćin, Saša Paunović, kao i gradonačelnici Niša i Novog Sada. Kao što je bilo očekivano, na skupu je najviše reči bilo o legalizaciji. U stručnom delu skupa na pitanja prisutnih odgovarala je pomoćnica ministra, gospođa Aleksandra Damnjanović. U sklopu organizovanog skupa posebno su predstavljeni Modeli lokalnih odluka i drugih akata koje bi opštine trebalo da usvoje ukoliko se odluče da iskoriste nove mogućnosti koje je dao novi zakon. Svaka lokalna uprava može ove modele prilagoditi lokalnim prilikama, određujući drugačiji način otplate, vidove obezbeđenja plaćanja i slično. 

Modeli akata: