Okrugli sto - javna rasprava o Nacrtu zakona o javnoj svojini

Beograd, 30. avgust 2011. Godine

Samo nedelju dana posle održane javne rasprave o Nacrtu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa kabinetom potpredsednika Vlade RS, organizovala je i javno razmatranje još jednog izuzetno važnog zakonskog dokumenta - Nacrta zakona o javnoj svojini. Javna rasprava je organizovana u sklopu aktivnosti projekta "Institucionalna podrška SKGO" koji sprovodi SKGO a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Kao što je poznato, o ovoj temi se u političkoj javnosti govori već čitavu deceniju, a više puta je, najavljivano izglasavanje odgovarajućeg Zakona: ipak, sve do ove godine, to nije bilo izvesno. Naime, 19. avgusta 2011.godine je otvorena javna rasprava o Nacrtu ovog dokumenta, a skup organizovan od strane SKGO, bio je jedan od centralnih događaja u okviru ove javne rasprave.

Pored preko 120 predstavnika gradova i opština, skupu su prisustvovali potpredsednik Vlade RS, g-din Božidar Đelić, predsednik SKGO i opštine Paraćin, g-din Saša Paunović, predstavnici Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Kancelarije Saveta Evrope, Delegacije Evropske Komisije u Beogradu, OEBS-a i drugih međunarodnih partnera sa kojima sarađuje SKGO.

Skup je svojim izlaganjem otvorio potpredsednik Vlade, koji je posebno naglasio ulogu i dugogodišnje zalaganje SKGO za utvrđivanje javne svojine jedinica lokalne samouprave. G-din Đelić je predstavio Nacrt izloživši osnovne elemente dokumenta koji su od posebnog značaja za predstavnike JLS : predmet i oblike javne svojine, prirodna bogatstva, dobra od opšteg interesa, dobra u opštoj upotrebi, ulaganje u kapital i prenos prava korišćenja, korisnike stvari u javnoj svojini, uspostavljanje javne svojine RS, uspostavljanje javne svojine jedinica lokalne samouprave, uspostavljanje svojine javnih preduzeća i proceduru prenose javne svojine.

U nastavku skupa, prisutnima se obratio predsednik SKGO i predsednik opstine Paraćin, g-din Saša Paunović, koji je podsetio na decenijsko zalaganje Saveza gradova i opština za zakonsko rešavanje pitanja imovine lokalnih vlasti. On je izrazio zadovoljstvo što je u Nacrtu zakona prihvaćena većina osnovnih stavova, usvojenih u sklopu izrade Nacrta zakona za javnu raspravu od strane Predsedništva SKGO u junu 2011. godine. Međutim, pored ostalog predsednik SKGO je ukazao da je za SKGO veoma važno da se još jednom razmotri prenos opštinskih i nekategorisanih puteva na jedinice lokalne samouprave kao i da se usvoji zahtev SKGO da se ukine ili značajno produži rok za podnošenje zahteva za upis prava javne svojine u procesu prenosa javne svojine na lokalnu samoupravu, koji je u Nacrtu zakona definisan u trajanju od jedne godine.

Nastavak skupa protekao je u diskusiji, tj. u aktivnom učešću predstavnika opština i gradova koji su bili izuzetno motivisani da daju svoj komentar ili traže razjašnjenje u vezi sa sadržajem predstavljenog Nacrta. Diskutanti koji su dali svoje komentare i predloge, posebno su istakli  da je izuzetno značajno za lokalne vlasti, što će se konačno gradovima i opštinam dati pravo na javnu svojinu.

Kako je i na prethodnom skupu, kada je javno razmatran Nacrt zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, istaknuto, očekuje se da će do kraja meseca septembra oba zakona proći odlučivanje i na Vladi i u Narodnoj skupštini, te da njihovo sprovođenje može početi u četvrtom kvartalu ove godine.

Foto arhiva