Javno zastupanje i promocija utvrđene politike

Javno zastupanje i promocija utvrđene politike sprovodi se kroz komunikaciju SKGO sa medijima, nacionalnim organima, domaćim i međunarodnim partnerima i svojim članicama. Najvažniji oblici komunikacije sa javnošću jesu saopštenja za štampu , publikacije i vebsajt SKGO. Važan deo aktivnosti promocije ili razrade utvrđene politike jesu i brojni tematski skupovi, od konferencija i okruglih stolova , do tematskih stručnih radionica i savetovanja i drugih oblika okupljanja. Ukupan broj učesnika ovakvih skupova procenjuje se na više hiljada godišnje. Reč je o političarima i zaposlenima iz lokalnih samouprava, o predstavnicima ministarstava i drugih organa centralne vlasti, brojnim domaćim i stranim stručnjacima, predstavnicima međunarodnih organizacija i donatora, NVO i sl.