Ostvarivanje interesa gradova i opština

Osnovna uloga udruženja lokalnih vlasti jeste da ostvaruje zajedničke interese svog članstva i da se trudi da obezbedi da se glas lokalne samouprave čuje i da gradovi i opštine budu konstultovani o svim važnim pitanjima za njihovu rad i egzistenciju. Stalna konfrencija gradova i opština- Savez gradova i opština Srbije kao i druga slična udruženja u celom svetu, organizuje aktivnosti za ostvarenje interesa svog članstva.

Interesi i stavovi se sprovode zastupanjem i lobiranjem za njihovo ostvarenje. Najvažnije aktivnosti na ostvarivanja interesa lokalnih vlasti jesu aktivnosti u cilju vršenja uticaja na organe koji formulišu i sprovode zakone i upravljaju državnim sistemom a u cilju ostvarenja zajedničkih interesa lokalnih vlasti. Ova, veoma važna grupa aktivnosti, sprovodi se kroz saradnju sa republičkim i pokrajinskim institucijama i partnerima. Bliska saradnja, međusobno razumevanje i poštovanje kao i partnerski odnos, jesu važni principi koje SKGO promoviše u ostvarivanju ovih aktivnosti. Osnov za saradnju sa republičkim organima i institucijama čine propisima utvrđeni okviri za delovanje SKGO kao zastupnika lokalnih vlasti isporazumi o saradnji koje je SKGO potpisala sa Vladom Republike Srbije, Narodnom skupštinom Republike Srbije i resornim ministarstvima. u Vladi Republike Srbije.

Postoji više načina preko kojih se sprovode aktivnosti na ostvarivanju interesa i politike SKGO, od kojih posebno treba istaći:

  1. Posebne sastanke sa najvišim predstavnicima državnih i pokrajinskih organa
  2. Redovne sastanke sa predstavnicima nadležnih organa, vladinih komisija, agencija, programa, i dr.
  3. Učešće predstavnika SKGO u radnim telima koje formiraju nacionalni organi
  4. Učešće predstavnika SKGO u radu zvaničnih skupova koje organizuju nacionalne institucije
  5. Zastupanje i lobiranje za inicijative i predloge koje SKGO upućuje državnim organima
  6. Kampanje i peticije
  7. Telefonske i lične kontakti
  8. Slanje pisama, faksova ili elektronskih pisama