Aktivnosti predsedništva SKGO

Predsedništvo kroz svoj rad sprovodi opšte zaključke i politiku organizacije koja je definisana na sednicama Supštine SKGO i na osnovu stavova i smernica Skupštine definiše program rada organizacije u svim oblastima, pa i u oblasti zastupanja interesa članica. Predsedništvo SKGO, kao izvršni organ asocijacije, je ključno telo za definisanje i zastupanje najvažnijih konkretnih stavova, prioriteta i politika SKGO. U okviru oblasti zastupanja interesa članica, Predsedništvo u saradnji sa resornim Odborima formuliše konkretne stavove i politike SKGO i zastupa interese lokalne samouprave. Takođe, Predsedništvo analizira  stanje, probleme i trendove u celokupnom sistemu lokalne samouprave i daje predloge i mišljenja i pokreće najvažnije inicijative u ime članova asocijacije pred organima centralne vlasti i drugim organizacijama.

Aktivnosti Predsedništva SKGO  u 2012. godini:

Pogledajte: