Aktivnosti odbora SKGO

Deset resornih odbora SKGO prate konkretne oblasti od interesa za lokalnu samoupravu I, samim tim, predstavljaju veoma važnog učesnika u procesu definisanja stavova i politika organizacije. U okviru oblasti zastupanja interesa članica, Odbori, u saradnji sa Predsedništvom, formulišu stavove i politiku SKGO i zastupaju interese lokalne samouprave u poljima u kojima svaki od Odbora deluje. U oblastima kojima se bave, oni prate i razmatraju pitanja ustavnog i zakonskog položaja lokalne samouprave, nadležnosti i položaja lokalne vlasti. Takođe, Odbori analiziraju stanje, probleme i trendove u svojim oblastima i učestvuju u osmišljavaju istraživanja, stručnih rasprava, okruglih stolova i izradi analiza., studija i policy dokumenata u cilju identifikacije problema i formulisanja strateških i konkretnih mera za delovanje u pojedinim oblastima. Konačno, Odbori u saradnji sa predsedništvom razmatraju i pokreću inicijative i predloge za usvajanje i promenu propisa u oblastima njihovog delovanja.

Aktivnosti resornih Odbora SKGO  u 2012. godini:

  1. Odbor za sistem lokalne samoprave
  2. Odbor za finansije
  3. Odbor za lokalni ekonomski razvoj
  4. Odbor za urbanizam i stanovanje
  5. Odbor za društvene delatnosti
  6. Odbor za zaštitu životne sredine
  7. Odbor za komunalne delatnosti
  8. Odbor za energetsku efikasnost
  9. Odbor za ravnomerni regionalni razvoj
  10. Odbor za evropske integracije i međunarodnu saradnju