ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Razvijanje sistema upravljanja ljudskim resursima

 • Štampaj

CILJ OBUKE

 • Proširenje znanja o upravljanju kadrovima (ljudskim resursima) u opštinskoj upravi;
 • Razvijanje osnovnih veština planiranja i upravljanja kadrovima;
 • Razumevanje značaja primene novog sistema upravljanja kadrovima u opštinskoj upravi;
 • Razvijanje osnovnog nacrta budućeg sistema upravljanja kadrovima


CILJNA GRUPA


Srednji i viši nivo upravljačke strukture među zaposlenima u opštinskoj/gradskoj upravi (načelnici opštinskih uprava, načelnici odeljenja i rukovodioci pojedinih odseka ili službi), kao oni koji su najodgovorniji za upravljanje ljudskim resursima.

OPIS POTRABA I RAZLOGA ZA OBUKU


U najvećem broju lokalnih samouprava u Srbiji ne postoji sistem ili strategija razvoja ljudskih resursa. Razvojem ljudskih resursa u opštinskoj/gradskoj upravi pretežno se bavi načelnik opštinske/gradske uprave, kome je to samo jedno u nizu zaduženja. Po pravilu, nema uspostavljenog sistema utvrđivanja potreba zaposlenih za obukama, kao ni sistema monitoringa i evaluacije rada zaposlenih i razvoja njihovih profesionalnih kapaciteta (nema evidencije o pohađanim obukama, ne prati se primena stečenog znanja, širenje znanja u radnom okruženju itd.). S druge strane, većina zaposlenih nije naročito motivisana i zainteresovana za sticanje novih znanja i veština – čak i kada se donese odluka o tome ko će prisustvovati određenoj obuci, većina zaposlenih u njima učestvuju prilično nevoljno, jer obuke nisu sertifikovane, ne utiču na visinu plate, napredovanje u službi, itd. Zaposleni teško identifikuju svoje potrebe za sticanjem novih znanja i veština.

S obzirom na to koliko je nadležnosti prešlo na nivo lokalne samouprave, neophodno je osnažiti postojeće kapacitete u opštinama/gradovima kroz dodatna znanja i usavršavanja i privući nove, mlade kadrove. Ova obuka je fokusirana na razumevanje važnosti bavljenja zaposlenima u opštinskoj/gradskoj upravi, jer su upravo oni okosnica efikasnog funkcionisanja opštine/grada – oni ne donose odluke, ali vrše sve potrebne poslove da bi se te odluke donele i sprovele u lokalnoj sredini. Sistematski pristup u upravljanju ljudskim resursima, planiranje potreba za ljudskim resursima, izrada opisa poslova i standarda učinka za određene poslove, privlačenje i selekcija kadrova, praćenje i pregled dostignuća zaposlenih, timski rad, razvoj, obuka i napredovanje kadrova samo su neke od tema o kojima ce biti reci na ovoj trodnevnoj obuci.

Do kraja obuke učesnici će:

 • Proširiti svoja znanja o upravljanju ljudskim resursima u opštinskoj upravi
 • Razviti osnovne veštine planiranja i upravljanja ljudskim resursima
 • Razumeti značaj primene novog sistema upravljanja u opštinskoj upravi
 • Razviti osnovne nacrte budućeg sistema upravljanja ljudskim resursima

Trajanje obuke: 3 dana

TEME U OKVIRU OBUKE:


Prvi dan:

 • Pojam i značaj upravljanja ljudskim resursima (kadrovima) u opštinskoj upravi
 • Planiranje potreba za ljudskim resursima
 • Izrada opisa poslova i standarda učinka za određene poslove
 • Privlačenje i selekcija kadrova u opštinskoj upravi


Drugi dan:

 • Prijem i uvođenje u posao
 • Stručno usavršavanje, obrazovanje i obučavanje
 • Praćenje, procena i pregled postignuća zaposlenih
 • Razvoj i napredovanje kadrova


Treći dan:

 • Motivacija i motivisanje zaposlenih (materijalne i nematerijalne stimulacije)
 • Ocena rada zaposlenih i primena disciplinskih mera
 • Timski rad u opštinskoj upravi
 • Širenje (diseminacija) stečenih znanja i veština u organizaciji
 • Završna diskusija

Termini

Lokacija Datum Vreme
hotel 2012-05-239 - 17 hours
hotel 2012-05-249 - 17 hours
hotel 2012-05-259 - 17 hours
hotel 2012-04-259 - 17 hours
hotel 2012-04-269 - 17 hours
hotel 2012-04-279 - 17 hours
Leskovac, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, Leskovačkog odreda br 6.2012-02-299 - 17 hours
Leskovac, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, Leskovačkog odreda br 6.2012-03-019 - 17 hours
Leskovac, u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, Leskovačkog odreda br 6.2012-03-029 - 17 hours
Zrenjanin2010-10-139 - 17 hours
Zrenjanin2010-10-149 - 17 hours
Zrenjanin2010-10-159 - 17 hours
Nazad