ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Urbanizam i prostorno planiranje

 • Štampaj

CILJ OBUKE

Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa zakonskim odredbama i primerima iz prakse koje se odnose na:
 • Prostorni plan jedinice lokalne samouprave
 • Generalni urbanistički plan
 • Plan generalne regulacije
 • Postupak izdavanja dozvola
 • Ustupanje izrade planova za lokalnu zajednicu


CILJNA GRUPA


Obuka je namenjena zaposlenima na pozicijama prostornog planiranja i izgradnje, zaposlenima u kancelarijama za LER i drugim zaposlenima u gradskoj/opštinskoj upravi.

OPIS POTRABA I RAZLOGA ZA OBUKU


Zakon o planiranju i izgradnji iz 2009. godine je uveo nove obaveze opštinama i gradovima, sa kratkim rokovima za izvršenje. Sistem planiranja i planskih dokumenata je delimično promenjen, a veliki broj podzakonskih akata još uvek nije donet, tako da postoji dosta nejasnoća. Značaj postupaka vezanih za planiranje i izgradnju za jedinice lokalne samouprave ogleda se u tome što je direktno povezan za konkurentnošću opštine i pružanjem kvalitetnih usluga građanima - od broja i kvaliteta urbanističkih planova direktno zavisi dužina procedure izdavanja građevinskih dozvola, što je jedan od kriterijuma prilikom rangiranja opština u pogledu njihove konkurentnosti za ulaganja.


Do kraja obuke učesnici će:

 • Steći dodatna znanja o zakonskim odredbama kao i primerima iz prakse koji se odnose na prostorni plan jedinice lokalne samouprave , generalni urbanistički plan, plan generalne regulacije, postupak izdavanja dozvola i ustupanja izrade planova
 • Razmeniti iskustva i informacije sa drugim opštinama

Trajanje obuke: 2 dana

TEME U OKVIRU OBUKE:


Prvi dan:

 • Prostorni plan jedinice lokalne samouprave
 • Generalni urbanistički plan
 • Plan generalne regulacije
 • Diskusija i odgovori na pitanja  iz domena tumačenja članova novog zakona o planiranju i izgradnji


Drugi dan:

 • Postupak izdavanja dozvola
 • Ustupanje izrade planova za lokalnu zajednicu 
 • Konverzija građevinskog zemljišta u zakonu o planiranju i izgradnji
  Diskusija, razmena iskustava i odgovori na pitanja

Termini

Lokacija Datum Vreme
hotel 2012-05-109 - 17 hours
hotel 2012-05-119 - 17 hours
Kragujevac, u sali hotela 2012-03-299 - 17 hours
Kragujevac, u sali hotela 2012-03-309 - 17 hours
Uzice, hotel Zlatiboska Noc, Bele vode bb2011-10-069 - 17 hours
Uzice, hotel Zlatiboska Noc, Bele vode bb2011-10-079 - 17 hours
Zrenjanin2011-05-269 - 17 hours
Zrenjanin2011-05-279 - 17 hours
Nazad