ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Odnosi s javnošću

  • Štampaj

Odnosi sa javnošću (Public Relations) bi trebalo da predstavljaju skup smišljenih, planiranih i kontinuiranih aktivnosti na uspostavljanju i održavanju međusobnog razumevanja između organizacije i njenog okruženja.

U organima lokalne samouprave profesionalno bavljenje odnosima sa javnošću poslednjih godina je postalo vidljivo i prepoznatljivo. U periodu posle 2000. godine počelo je formiranje službi u okviru lokalnih samouprava čija je obaveza da javnost informiše o radu opštine.

Obuka ima za cilj unapređenje znanja i veština polaznika, neophodnih za profesionalno bavljenje odnosima sa javnošću, odnose sa medijima, interni i krizni PR, planiranje u odnosima sa javnošću i sve ono što utiče na unapređenje sektora informisanja.

 Obuka je prvenstveno namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima odnosa sa javnošću, ali i gradonačelnicima/predsednicima opština, načelnicima OU i drugim zvaničnicima koji direktno iIi indirektno utiču na odnose organizacije sa okruženjem

 Vreme trajanja obuke: 2 dana

Termini

Lokacija Datum Vreme
Vrnjačka banja, hotel Aleksandar, ulica Čajkina 7. 2012-09-249 - 17 hours
Vrnjačka banja, hotel Aleksandar, ulica Čajkina 7.2012-09-259 - 17 hours
Ivanjica, hotel Park, ul Venijamina Marinkovića br 10 .2012-10-029 - 17 hours
Ivanjica, hotel Park, ul Venijamina Marinkovića br 10 .2012-10-039 - 17 hours
Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu, ul. Leskovačkog odreda br 6.2012-10-099 - 17 hours
Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu, ul. Leskovačkog odreda br 6.2012-10-109 - 17 hours
Palić, u hotelu 2011-12-139 - 17 hours
Palić, u hotelu 2011-12-149 - 17 hours
Nazad