ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Transparentnost rada i implementacija Etickog kodeksa za lokalne funkcionere

  • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština nosilac je značajnih projektnih aktivnosti u vezi sa promovisanjem standarda etičkog ponašanja u lokalnoj samoupravi i jačanja kapaciteta tela koja se bave praćenjem primene kodeksa.

Posle usvajanja Etičkog kodeksa od strane velikog broja opština u Srbiji, SKGO je impementirala  različite projekte u okviru kojih su pre svega formirana radna tela, a potom i sprovedene aktivnosti u  cilju jačanja kapaciteta radnih tela za praćenje primene kodeksa ponašanja lokalnih funkcionera.  Takođe, članovi radnih tela su napravili prve međunarodne kontakte i upoznali se sa praksom praćenja etičkog ponašanja lokalnih funkcionera u Velikoj Britaniji.

Povećanje transparentnosti i uvođenje evropskih standarda u budžetiranje i javne nabavke u opštinama u Srbiji, kao i međunarodni primeri najbolje prakse o implementaciji Etičkog kodeksa su teme o kojima će biti reči na obuci.

Termini

Lokacija Datum Vreme
TEST LOC2011-06-1312 - 13 hours
Niš2011-05-25 - hours
Novi Sad2011-06-09 - hours
Kladovo2011-06-10 - hours
Novi Pazar2011-06-28 - hours
Nazad