ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Utvrdjivanje indeksa odgovornosti, transparentnosti i proverljivosti na lokalnom nivou

  • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), sprovodi projekat „Podsticaj antikorupcijskim merama". Projekat ima za cilj da podrži Srbiju u ostvarivanju neophodnih standarda i smanjenja nivoa korupcije kao što se zahteva prema Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije i propisima za pristupanje EU.

U okviru druge komponente projekta koja obuhvata jačanje kapaciteta za sprečavanje korupcije na lokalnom nivou, koji sprovodi SKGO, predviđeno je osnivanje efikasnih mehanizama koji mogu da spreče pojavu korupcije kroz uvođenje građanske povelje u pet pilot opština, kao i uspostavljanja indeksa za merenje transparetnosti, odgovornosti i proverljivosti na lokalnom nivou.

U okviru jednodnevne obuke "Utvrdjivanje indeksa odgovornosti, transparentnosti i proverljivosti na lokalnom nivou" učesnicima će biti prezentovana metodologija utvrđivanja indeksa i prikazani pojedinačni indeksi u oblasti javnih nabavki, finansija i urbanizma. Polaznici će takođe kroz praktičan rad u grupama raditi na popunjavanju indeksa i analizi rezultata OTP indeksa.

Termini

Lokacija Datum Vreme
Hotel Mazestik, Obilicev venac 28, Beograd2011-12-129 - 17 hours
Hotel Garni Rimski, Jovana Cvijića 26, Novi Sad 2011-12-149 - 17 hours
Hotel Kragujevac, Kralja Petra I 21, Kragujevac2011-12-139 - 17 hours
Hotel Aleksandar, Njegoševa 81a, Niš2011-12-059 - 17 hours
Nazad