ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Izazovi lokalnog ekonomskog razvoja

 • Štampaj
CILJ OBUKE:

Unapređenje znanja i veština za efiksano i efektivno upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem donosioca odluka i zaposlenih na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja u lokalnim samoupravama;

CILJNA GRUPA

Predsednici opština/gradonačelnici, predsednici odborničkih grupa, članovi veća zaduženi za lokalni ekonomski razvoj, načelnici gradske/opštinske uprave, načelnici organizacionih delova uprave zaduženih za privredu, šefovi KLER-a

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU

Ekonomski razvoj je nadležnosti i obaveza svake lokalne samouprave. Od 2005. godine, u većini lokalnih samouprava u Srbiji su, uglavnom uz pomoć donatorskih projekata, osnovane kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, kao organizacione jedinice koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem. Lokalne samouprave su usvojile lokalne strateške razvojne planove, unapredile servise i otpočele proces marketinga lokacija kao i saradnju sa lokalnom privredom.
Posle izbora 2012. došlo je do promena u vladajućoj strukturi većine lokalnih samouprava (skupštinama i većima).
Nova opštinska rukovodstva su odredila lokalni ekonomski razvoj i stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja kao prioritetnu oblast intervencije i razvoja.

Svrha ove obuke je da podstakne kod donosioca odluka orjentisanost i predanost ekonomskom razvoju, kroz upoznavanje sa osnovnim pojmovima i procesima koji su potrebni za planiranje i sprovođenje uspešnog programa lokalnog ekonomskog razvoja. Unapređenje znanja donosioca odluka na lokalnom nivou je potrebno kako bi se mobilisali svi resursi: finansijski, tehnički, institucionalni i pre svega ljudski.

Naglasak obuke je na sistemskom i strateškom planiranju ekonomskog razvoja, nasuprot ad hoc rešenjima, kao i ukazivanje na suštinske razlike uspešnih od "neuspešnih" lokalnih samouprava.

Bazični metododološki principi i iskustva stečena tokom obuke će doprineti ostvarenju osnovnih ciljeva:

 1. Unapređenju posvećenosti lidera opština/gradova lokalnom ekonomskom razvoju;
 2. Unapređenju znanja i veština za efiksano i efektivno upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem donosioca odluka i zaposlenih na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja;
 3. Stvaranju preduslova i usvajanju novog načina razmišljanja u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi;
 4. Omogućavanju lakšeg samoprocenjivanja planiranih i realizovanih aktivnosti gradske, odnosno opštinske uprave u procesu lokalnog ekonomskog razvoja.


Trajanje obuke: 2 dana

TEME U OKVIRU OBUKE

Prvi dan

 • Uvod u lokalni ekonomski razvoj - upoznavanje sa metodologijom i zainteresovanim stranama
 • Strateški, pravni i institucionalni okvir za lokalni ekonomski razvoj
 • Organizacija i prepreke u funkcionisanju kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
 • Organizovanje i upravljanje LER-om

Drugi dan

 • Oblasti intervencije lokalnih vlasti u lokalnom ekonomskom razvoju (promocija MSPP, privlačenje investicija, promocija inovativnih aktivnosti na lokalnom nivou)
 • Tehnike i alati LER-a razvoj poslovne infrastrukture
 • Ruralni razvoj i R&D
 • Identifikacija potreba za konkretnom podrškom opštinama u oblasti LER-a

Termini

Lokacija Datum Vreme
Vranje, Rose Kralja Stefana Prvovencanog 73, Vranje2013-11-189 - 17 hours
Vranje, Rose Kralja Stefana Prvovencanog 73, Vranje2013-11-199 - 17 hours
Subotica, Gradska ku'a, Trg slobode 12013-10-039 - 17 hours
Subotica, Gradska ku'a, Trg slobode 12013-10-049 - 17 hours
Zrenjanin, Hotel Vojvodina, Trg slobode 52013-10-019 - 17 hours
Zrenjanin, Hotel Vojvodina, Trg slobode 52013-10-029 - 17 hours
Užice, hotel 2013-09-199 - 17 hours
Užice, hotel 2013-09-209 - 17 hours
Vrnjačka Banja, hotel Aleksandar Čajkina 72013-09-179 - 17 hours
Vrnjačka Banja, hotel Aleksandar Čajkina 72013-09-189 - 17 hours
Novi Pazar, hotel Tadz2013-07-019 - 17 hours
Novi Pazar, hotel Tadz2013-07-029 - 17 hours
Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske komune bb, (pored g2013-06-209 - 17 hours
Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske komune bb, (pored g2013-06-219 - 17 hours

Pretraga po tagovima

Nazad