ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Indikatori ekonomske razvijenosti lokalne samouprave

  • Štampaj

CILJ OBUKE

Cilj obuke jeda se učesnici upoznaju sa izvorima, dinamikom prikupljanja i sadržinom relevantnih statističkih podataka/indikatora, kako bi u praksi usvojena znanja koristili prilikom planiranja i upravljanja lokalnim ekonomskim razvojem. Isto tako, učesnici će steći znanja o tome kako se prikupljeni statistički podaci mogu koristiti za praćenje i ocenu ostvarenih rezultata prethodno preduzetih mera.

CILJNA GRUPA


Ciljna grupa obuke su relevantni predstavnici lokalnih samouprava - gradonačelnici, predsednici opština i njihovi zamenici, načelnici uprava i rukovodioci pojedinih odseka ili službi: za planiranje i razvoj, privredu, investicije, ruralni razvoj, rukovodioci agencija za razvoj i kancelarijama/odeljenjima za lokalni ekonomski razvoj.

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU


SKGO je po prvi put počela da se na sistematičan način bavi indikatorima razvoja kako bi mogla da prati da li se i u kojoj meri menja poslovni ambijent na lokalnom nivou (posmatrano po gradu/opštini). Cilj praćenja indikatora društveno-ekonomske razvijenosti, kako iz zvaničnih administrativnih izvora tako i onih koje nije moguće sakupljati centralizovano jeste da se stvori osnov za preciznije i na podacima zasnovano upravljanje društveno-ekonomskim tokovima, kreiranje razvojnih politika i instrumenata, donošenje mera i podsticaja na lokalnom nivou u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

TEME U OKVIRU OBUKE

 

  • Indikatori o ekonomskoj razvijenosti lokalne samouprave
  • Značaj statističkih podataka za planiranje LERa
  • Ekonomski i socijalni indikatori – izvori podataka, način i dinamika prikupljanja, upotreba, analiza i značenje
  • Predstavljanje kvalitativnih indikatora razvijenosti LS/kvaliteta poslovnog ambijenta na lokalnom nivou

Termini

Lokacija Datum Vreme
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Smederevo2013-07-099 - 17 hours
Niš, Hotel ALeksandar 2013-07-089 - 17 hours
Gradska kuća, Čačak2013-07-059 - 17 hours
Zrenjanin (hotel Vojvodina)2013-07-019 - 17 hours
Nazad