ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Pristupanje Srbije EU - pristupni pregovori i razvojna pomoć kroz EU fondove

 • Štampaj

CILJ OBUKE

 • Povećanje informisanosti donosioca odluka i zaposlenih u opštinama o različitim aspektima i elementima procesa pristupanja Srbije Evopskoj uniji (EU), kako na centralnom tako i na lokalnom nivou
 • Upoznavanje učesnika sa procesom planiranja i sporovodjenja projekata finansiranih od strane EU, glavnim akterima ovog procesa, kao i mogućnostima za finansiranje na lokalnom nivou.

CILJNA GRUPA

Predstavnici lokalnih vlasti u Srbiji

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU

Prema analizama i iskustvu u radu sa opštinama, došli smo do saznanja da predstavnici lokalnih vlasti uglavnom nemaju dovoljno znanja o procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i da su nedovoljno upoznati sa odnosima između Evropske unije i Srbije u pretpristupnom procesu.

Takođe, korišćenje raspoloživih fondova koji služe kao podsticaj ekonomskom razvoju uglavnom je sporadično i delimično, a njihova realizacija se odvija na inicijativu iz inostranstva. Posledice se ogledaju u nedovoljnosti i nepostojanju održivih rezultata realizacije projekata i vidljivog uticaja na lokalnu zajednicu.

Iz svega navedenog zaključili smo da bi prvi koraci ka prevazilaženju navedenih prepreka bili upoznavanje predstavnika gradova i opština sa pregovorima za članstvo u EU, ulogom i položajem lokalne samouprave tokom celokupnog procesa pristupanja EU, kao i sa svim mogućnostima koje su i koje će im biti kroz proces priključenja i buduće članstvo dostupne u Srbiji.

Do kraja obuke učesnici će:

 • Dobiti osnovne informacije o procesu evropskih integracija, njegovim elementima, fazama, itd.
 • Biti upoznati sa osnovnim dokumentima koji prate proces pridruživanja i pristupanja - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Nacionalni program za integraciju, Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.
 • Biti osposobljeni da uspešnije učestvuju u kreiranju politika od značaja za lokalnu samoupravu u procesu pristupanja EU.
 • Dobiti osnovne informacije o procesu i strateškim dokumentima koji su neophodni u programiranju pomoći EU.
 • Biti upoznati o načinu funkcionisanja pretpristupne pomoći i ključnim akterima, sa posebnim osvrtom na period posle 2014. godine.
 • Steći osnovne informacije o Programu prekogranične saradnje i mogućnostima i ograničenjima učešća u programima prekogranične saradnje.
 • Dobiti osnovne informacije o drugim Programima koje finansira EU u Republici Srbiji.

 Trajanje obuke: 2 dana

TEME U OKVIRU OBUKE


Prvi dan

 • Uvod u proces evropskih integracija Srbije
 • Pregovori za članstvo u EU i Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU
 • Lokalna samouprava u procesu evropskih integracija

Drugi dan

 • Osnovni pojmovi, glavni akteri i proces programiranja Instrumneta za pretpristupnu pomoć (IPA)
 • Programi prekogranične saradnje; Ostali programi EU u Srbiji
 • Metodologiji pripreme projekata; Nova IPA za period od 2014. do 2020. godine

 

Termini

Lokacija Datum Vreme
Beograd2013-11-049 - 17 hours
Beograd2013-11-059 - 17 hours
Hotel Galerija u Subotici2013-10-319 - 17 hours
Hotel Galerija u Subotici2013-11-019 - 17 hours
Hotel Mona na Zlatiboru2013-10-289 - 17 hours
Hotel Mona na Zlatiboru2013-10-299 - 17 hours
Hotel Aleksandar u Vrnjačkoj Banji2013-10-249 - 17 hours
Hotel Aleksandar u Vrnjačkoj Banji2013-10-259 - 17 hours
Hotel Aleksandar u Nišu2013-10-219 - 17 hours
Hotel Aleksandar u Nišu2013-10-229 - 17 hours
Nazad