ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Javne nabavke u lokalnim samoupravama

  • Štampaj

CILJ OBUKE

Cilj obuke je sagledavanje celokupnog ciklusa javne nabavke, od analize tržišta, planiranja budžeta, sprovođenja postupaka javnih nabavki, do izvršenja ugovora i kontrole kvaliteta i poboljšanje učinka lokalne samouprave u oblasti javnih nabavki kroz unapređenje transparentnosti, efikasnosti i ekonomiènosti, kao i obezbeđivanje bolje konkurencije i jednakog tretmana ponuđača.

CILJNA GRUPA

Službenici za javne nabavke, načelnici opštinske uprave, rukovodstvo jedinice lokalne samouprave.. 

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU

Od stupanja na snagu prvog Zakona o javnim nabavkama (ZJN), u januaru 2003. godine, do danas, javne nabavke predstavljaju veliki izazov za jedinice lokalne samouprave u Srbiji. U potrazi za kvalitetnijim rešenjima, ZJN je nekoliko puta menjan i dopunjavan, a 28. decembra 2012. usvojen je značajno izmenjen, novi tekst Zakona, čija je primena počela 1. aprila 2013. godine. U tom smislu, postoji neposredna potreba da se jedinice lokalne samouprave upoznaju sa odredbama nove regulative, kao i da ga sagledaju kroz prizmu prakse,odnosno,neophodnih promena u pristupu i načinu rada.

U okviru projekta Upravljanje učinkom u lokalnoj samoupravi, koji finansira ambasada Velike Britanije u Beogradu, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, javne nabavke su, takođe, prepoznate kao ključna tema, a početkom 2013. godine definisani su indikatori učinka u ovoj oblasti, koji su usklađeni sa novim Zakonom i koji su dostupni jedinicama lokalne samouprave online. Uz to, dostupne su i preporuke za unapređenje procesa i strukture, u cilju unapređenja učinka u ovoj oblasti.

Trajanje obuke: 2 dana

TEME U OKVIRU OBUKE

Dan 1:

  • Predstavljanje novog Zakona o javnim nabavkama
  • Uslovi za učestvovanje u postupku javne nabavke i prihvatljivost ponude
  • Posebni aspekti u sprovođenju postupaka javnih nabavki
  • Institucionalizacija poslova javnih nabavki i kapacitet ljudskih resursa   

Dan 2:

  • Baza podataka o javnim nabavkama
  • Planiranje javnih nabavki
  • Sprovođenje postupaka javnih nabavki, dodela ugovora i izveštavanje
  • Praćenje realizacije javnih nabavki

Termini

Lokacija Datum Vreme
Banja Koviljaca, hotel Royal Spa, Narodnog fronta 422014-03-179 - 17 hours
Banja Koviljaca, hotel Royal Spa, Narodnog fronta 422014-03-189 - 17 hours
Beograd, SKGO, Makedonska 22, sala na XI spratu2014-03-109 - 17 hours
Beograd, SKGO, Makedonska 22, sala na XI spratu2014-03-119 - 17 hours
Požarevac, restoran Konak, Draže Markovića 62014-02-139 - 17 hours
Požarevac, restoran Konak, Draže Markovića 62014-02-149 - 17 hours
Banja Koviljača, hotel Royal Spa, Narodnog fronta 402014-02-069 - 17 hours
Banja Koviljača, hotel Royal Spa, Narodnog fronta 402014-02-079 - 17 hours
Subotica, hotel Galerija, Matije Korvina 172014-01-239 - 17 hours
Subotica, hotel Galerija, Matije Korvina 172014-01-249 - 17 hours
Vrnjačka Banja, hotel Aleksandar, Čajkina 72013-12-129 - 17 hours
Vrnjačka Banja, hotel Aleksandar, Čajkina 72013-12-139 - 17 hours
Niš, hotel Aleksandar, Njegoševa 81a2013-11-079 - 17 hours
Niš, hotel Aleksandar, Njegoševa 81a2013-11-089 - 17 hours
Nazad