ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Priprema opštinskih i regionalnih infrastrukturnih projekata

 • Štampaj

CILJ OBUKE:
 
Cilj obuke je da omogući predstavnicima lokalnih samouprava i lokalnih komunalnih preduzeća podizanje kapaciteta u pripremi infrastrukturnih projekata za realizaciju, u fazama od identifikacije, formulacije, razrade, stvaranja svih potrebnih uslova, saglasnosti i dozvola, do pripreme dokumentacije i sprovoćenja nabavke.

CILJNA GRUPA

Ciljna grupa su predstavnici lokalnih samouprava koji se bave  pripremom infrastrukutrnih projekta, uključujući opštinske službe, komunalna preduzeća i druge institucije.

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU

Nedovoljni kapaciteti u organima lokalne samouprave i neefikasno sprovodjenje pripreme projekata optinske infrastrukture.

Po završetku obuke učesnici će:

dobiti osnovne informacije o fazama pripreme projekata u skladu sa nacionalnim zahtevima kao i o specifiènostima vezanim za pripremu projekata za koje se traži tehnièka i finansijska podrška od EU
biti upoznati sa procedurama pripreme javnih nabavki i posebno FIDIC/PRAG modelima tendera/ugovora
steći veštine u identifikaciji osnovnih elemenata održivosti projekta i njihovoj ugradnji u predlog projekta
biti bolje osposobljeni da definišu i svrstaju projektu prema metodologiji SLAP
 
Trajanje obuke: 2 dana

TEME U OKVIRU OBUKE

 
Dan 1

 • Priprema projekta – osnovne faze i principi
 • Zahtevi i faze nacionalne regulative
 • Praktični problemi i rešenja u fazi pripreme i ishodovanja dozvola
 • Pripreme tendera, osnovni principi nabavke MFI
 • Modeli tendera/ugovora - PRAG


Dan 2

 • Modeli tendera/ugovora - FIDIC
 • Metodologija definisanja prioritetnih projekata
 • Osnovni aspekti održivosti projekta
 • Praktičan primer realizacije ugovora opštinske infrastrukture
 • Problemi i izazovi razvoja i realizacije opštinske infrastrukture

 

Termini

Lokacija Datum Vreme
Užice, hotel Zlatiborska noć, Bela zemlja bb2014-03-069 - 17 hours
Užice, hotel Zlatiborska noć, Bela zemlja bb2014-03-079 - 17 hours
Subotica, hotel Galerija, Matije Korvina 172014-02-209 - 17 hours
Subotica, hotel Galerija, Matije Korvina 172014-02-219 - 17 hours
30-31. januar, Kragujevac, hotel Kragujevac, Kralja Petra I 212014-01-309 - 17 hours
30-31. januar, Kragujevac, hotel Kragujevac, Kralja Petra I 212014-01-319 - 17 hours
Pozarevac, restoran Konak, Draže Markovića 62013-12-12 - hours
Pozarevac, restoran Konak, Draže Markovića 62013-12-13 - hours
Nazad