ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Monitoring i evaluacija rada opštinske uprave

 • Štampaj

CILJ OBUKE

 • Unapređenje razumevanja pojmova monitoring i evaluacija
 • Povećanje nivoa znanja o monitoringu i evaluaciji rada opštinske uprave
 • Razvijanje osnovnih veština monitoringa i evaluacije

CILJNA GRUPA


Zaposleni u opštinskoj upravi – srednji i viši nivo upravljačke strukture (načelnici odeljenja i načelnik opštinske uprave), šefovi pojedinih odseka i službi.

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU


Iako su se zaposleni u opštini susretali sa monitoringom i evaluacijom kroz implementaciju različitih projekata, može se reći da su značenje i svrha monitoringa i evaluacije i dalje isuviše apstraktni. Umesto da se koriste kao mehanizmi koji umnogome mogu doprineti kvalitetu rada, monitoring i evaluacija se doživljavaju kao još jedan od zahteva donatora u okviru vođenja projekata i njihova svrha se ne uočava van tog konteksta. U vezi sa tim, ustanovljeno je da je vrlo korisno da se učesnici upoznaju sa značenjem pojmova monitoringa i evaluacije i njihovom vezom sa upravljanjem koje je zasnovano na rezultatima. Postavljanjem željenih rezultata i uvođenjem monitoringa i evaluacije kao obaveznih koraka u jednom procesu, mnogo lakše će se uočiti eventualni propusti u radu i dopuniti upravo oni kapaciteti koje treba ojačati. Ako se realizacija ne prati, može se dogoditi da se po njenom završetku dobiju sasvim neočekivani rezultati.

Do kraja obuke učesnici će:

 • Unaprediti svoje razumevanje pojmova monitoring i evaluacija
 •  Povećati nivo znanja o monitoringu i evaluaciji rada opštinske uprave
 •  Razviti osnovne veštine monitoringa i evaluacije

Trajanje obuke: 2 dana

TEME U OKVIRU OBUKE


Prvi dan

 • Pojam monitoringa i evaluacije,
 • Značaj monitoringa i evaluacije
  • za građane i
  • za rad opštinske uprave
 • Veza monitoringa i evaluacije sa upravljanjem zasnovanim na rezultatima
 • Planiranje monitoringa rada opštinske uprave
  • Prikupljanje podataka
  • Vrste podataka koje bi trebalo prikupiti

Drugi dan

 • Planiranje evaluacije
  • Elementi plana evaluacije
  • Kriterijumi evaluacije
 • Koraci u evaluacionom planu
 • Evaluacioni izveštaj i njegova svrha
 • Izrada plana monitoringa i evaluacije rada opštinske uprave

Termini

Lokacija Datum Vreme
Kragujevac, u sali hotela 2012-03-229 - 17 hours
Kragujevac, u sali hotela 2012-03-239 - 17 hours
Nazad