ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Zakon o javnoj svojini – implikacije na rad stručnih službi jedinica lokalne samouprave i javnih pre

  • Štampaj

Cilj obuke:

Cilj obuke je da zaposleni u stručnim službama, osim upoznavanja sa osnovnim pravilima o javnoj svojini i uticajem tih pravila na njihov rad, razmene međusobna iskustva i dobiju odgovore na mnoga pitanja koja se otvaraju u toku njihovog redovnog postupanja

Ciljna grupa:

Zaposleni u:

  • Imovinskopravnoj službi
  • Službi nadležnoj za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata
  • JP i JKP (Direkcija za izgradnju, Vodovod ) rade na poslovima pribavljanja dokumentacije potrebne za izgradnju objekata javne namene

Opis potreba i razloga za obuku:

U proteklom periodu uočeno je da zaposleni u organima JLS i zaposleni u JP i JKP ne primenjuju u potpunosti odredbe Zakona o javnoj svojini.

Osnovni razlozi za obuku su: upoznavanje sa osnovnim pravilima propisanim Zakonom o javnoj svojini, naročito zaposlenih u JP i JKP, podsticanje proaktivnog  pristupa postupku uspostavljanja prava javne svojine JLS i poveæanje zainteresovanosti ostalih zaposlenih kao i neposrednih rukovodilaca za uspostavljanje jedinstvene i posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini kroz upoznavanje sa tim procesom i upoznavanje sa primerima dobre prakse drugih JLS, rešavanje konkretnih problema koji nastaju u toku njihovog rada

Trajanje obuke: 1 dan

Teme u okviru obuke:

  • Zakon o javnoj svojini, osnovna pravila
  • ZJS, Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o javnom beležništvu
  • Odnos ZJS i ZPI
  • Odnos Zakona o javnoj svojini i Zakona o javnim putevima

 

Termini

Lokacija Datum Vreme
Pozarevac, restoran Konak2015-02-139 - 17 hours
Zlatibor, hotel Mona2015-02-069 - 17 hours
Subotica, hotel Galerija2014-12-179 - 17 hours
Vrnjačka Banja, hotel Aleksandar 2014-12-049 - 17 hours
Niš, hotel Aleksandar2014-11-289 - 17 hours
Nazad