ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Raspoloživi fondovi EU i priprema predloga projekata u sladu sa EU procedurama

  • Štampaj

OPIS

Lokalne samouprave u Srbiji sredstva za razvoj sve češće obezbeđuju putem projekata, apliciranjem za EU fondove i konkurse koje raspisuju ministarstva RS. Cilj trodnevne obuke „Raspoloživi fondovi EU i priprema predloga projekata u skladu sa procedurama EU" jeste da podigne kapacitete zaposlenih u lokalnim samoupravama za konkurisanje za sredstva iz EU fondova, budući da su procedure i dokumentacija prilikom konkurisanja komplikovaniji i zahtevniji.

CILJ OBUKE

  • da se učesnici upoznaju sa EU programima i svim elementima EU formulara za predlog projekta
  • da učesnici  kroz praktične vežbe na treningu razviju osnovne nacrte logičkih matrica
  • da učesnici  razumeju osnovna pravila za definisanje koncepta,  plana aktivnosti, budžeta  i opravdanosti  predloga projekta za identifikovane projektne ideje

CILJNA GRUPA

Trodnevna obuka je namenjena članovima projektnih timova, zaposlenima u kancelariji za LER, rukovodiocima I ostalim zaposlenim i opštinskoj upravi.

Termini

Lokacija Datum Vreme
Srebrno jezero, hotel Danubia park2015-03-259 - 17 hours
Srebrno jezero, hotel Danubia park2015-03-269 - 17 hours
Srebrno jezero, hotel Danubia park2015-03-279 - 17 hours
Zlatibor, hotel Mona2015-03-119 - 17 hours
Zlatibor, hotel Mona2015-03-129 - 17 hours
Zlatibor, hotel Mona2015-03-139 - 17 hours
Niš, hotel Grand2015-03-049 - 17 hours
Niš, hotel Grand2015-03-059 - 17 hours
Niš, hotel Grand2015-03-069 - 17 hours
Kragujevac2015-02-189 - 17 hours
Kragujevac2015-02-199 - 17 hours
Kragujevac2015-02-209 - 17 hours
Nazad