ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Indikatori ekonomskog razvoja – prikupljanje, analiza i upotreba

  • Štampaj

CILJ OBUKE

·    prikaz sistematizovanih podataka koje su sakupile jedinice lokalne samouprave
·    nastavak aktivnosti na prikupljanju podataka lokalnog ekonomskog razvoja
·    unapređenje znanja i veština zaposlenih u gradovima i opštinama u cilju analiziranja podataka lokalnog ekonomskog razvoja
·    unapređenje metodologije za prikupljanje podataka

CILJNA GRUPA

Zaposleni u opštinskoj upravi – rukovodioci i ostali zaposleni


OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU

SKGO je 2013. godine po prvi put poèela da se na sistematièan naèin bavi indikatorima razvoja kako bi mogla da prati da li se i u kojoj meri menja poslovni ambijent na lokalnom nivou (posmatrano po gradu/opštini) i otpoèela aktivnost razvoja i prikupljanja indikatora lokalnog ekonomskog razvoja. Tokom 2013. i 2014. godine prikupljeni su indikatori lokalnog ekonomskog razvoja za 2013. godinu iz veæine gradova i opština koji se odnose na industrijske zone, braunfild lokacije, graðevinske dozvole, planove razvoja, kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, poslovni prostor, naknade na lokalnom nivou.
Do kraja obuke učesnici će
- unaprediti  znanja o načinima upotrebe indikatora lokalnog ekonomskog razvoja kao i o upravljanju društveno-ekonomskim tokovima zasovanom na podacima
- imati mogućnost da preporuče dodatne pokazatelje
Trajanje obuke: 1 dan


TEME U OKVIRU OBUKE

- Upotreba podataka  / Indikatori lokalne ekonomske razvijenosti
- Unapređenje metodologije za prikupljanje podataka od znaèaja za lokalne samouprave
- Nacionalni indikatori lokalne ekonomske razvijenosti – dostupnost i korisnost za JLS

Termini

Lokacija Datum Vreme
Vrnjačka Banja, Hotel Aleksandar, Čajkina 2015-03-199 - 17 hours
Niš, hotel Grand, Vožda Karadjordja 122015-03-129 - 17 hours
Beograd, Hotel Zira, Ruzveltova 352015-03-059 - 17 hours
Novi Sad hotel “Centar” Uspenska 12015-02-259 - 17 hours
Nazad