ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Obuka "Lokalni izbori - dosledna primena izbornog prava"

  • Štampaj

OPIS

zbori su najmasovniji i najuređeniji politički proces. U izborima učestvuju gotovo svi građani, stranke, kandidati, mediji, nevladine organizacije i in/direktno svi državni organi i organi lokalne samouprave, sa jasno utvređenim ulogama, pravima,  obavezama i rokovima. Zato je od izuzetne važnosti da svi oni postupaju u skladu sa izbornim pravilima. U praksi to nije tako. Za 25 godina od početka redemokratizacije i niza izbornih ciklusa za izbor odbornika, narodnih poslanika, poslanika AP Vojvodine i predsednika Republike, praktično nije bilo izbornog ciklusa bez manjih ili većih problema koji su vezani za primenu izbornog prava. Nekada je nepoštovanje izbornih procedura, neadekvatna primena izbornih tehnika, neprofesionalnost u radu izbornih organa izazivala i ozbiljne političke sukobe i odražavala se na rad izabranih predstavnika i tenzije u celom društvu. Razlozi takvog stanja su višestruki. Prvo, u našem sistemu još nije uspostavljena profesionalna, nepristrasna i istrenirana izborna administracija. Drugo, naši izborni organi formiraju se po političkom kriterijumu, to strankama kao akterima omogućava kontrolu izbornog postupka, ali one nisu u uvek u stanju da za te poslove delegiraju pojedince stručno i iskustveno osposobljene za rad u izbornim organima. Treće, česta promena sastava izbornih organa doprinosi da se ne koristi potencijal pojedinaca koji su stekli iskustvo, a dolazak novih zahteva stalnu edukaciju. Četvrto, naše izborno pravo nije kodifikovano; materija izbornog prava rasuta je u nizu zakona; za lokalne izbore u dobrom delu zahteva se shodna primena odredbi zakona o izboru poslanika; postoje pravne praznine u nizu procedura što dovodi do različite prakse i postupanja ne samo izbornih organa nego i sudova - što može izborne aktere dovesti u neravnopravnu poziciju. Sve ovo zahteva  sistematsku i kontinuiranu edukaciju.

CILJ OBUKE

Cilj obuke je da na viši nivo podigne primenu normi izbornog prava, posebno za izbore odbornika; upozori na faze izbornog postupka i radnje u kojima se najčešće krše odredbe izbornih pravila od strane različitih aktera; ukaže na greške koje su uočene u dosadašnjim izbornim ciklusima i osposobi aktere izbora, posebno članove izbornih organa, da dosledno primenjuju izborne zakone, rešavaju probleme u njihovoj primeni, usmeravaju ostale subjekte u izbornom procesu na dosledno poštovanje izbornih normi. Time bi se obezbedila veća regularnost izbora, njihov demokratski karakter, omogućilo građanima da slobodno izraze svoju volju, povećala legitimnost izabranih predstavnika i organa za koje se biraju.

CILJNA GRUPA

Obuka je namenjena sekretarima opštinskih izbornih komisija.

Termini

Lokacija Datum Vreme
Beograd, hotel M2016-01-2210 - 17 hours
Pozarevac, restoran Konak2015-12-1810 - 17 hours
Kragujevac, hotel Kragujevac2015-12-1510 - 17 hours
Niš, hotel Aleksandar2015-11-1910 - 17 hours
Subotica, hotel Galeria2015-11-1210 - 17 hours
Šabac, hotel Sloboda2015-11-0610 - 17 hours
Zlatibor, hotel Olimp2015-11-0410 - 17 hours
Nazad