ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Lokalni ekonomski razvoj

 • Štampaj

CILJ OBUKE

 • Unapređenje svesti o značaju uloge lokalne samouprave u lokalnom ekonomskom razvoju
 • Upoznavanje sa instrumentima podsticajnim za lokalni ekonomski razvoj u okviru opštine
 • Upoznavanje sa evropskim i domaćim iskustvima opština u procesu planiranja i implementacije strategija lokalnog ekonomskog razvoja
 • Podsticanje timskog rada, saradnje, razmene iskustava i informacija unutar opštine i umrežavanja učesnika/ca iz različitih opština

CILJNA GRUPA


Zaposleni u opštinskoj upravi – rukovodioci i ostali zaposleni

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU


Do donošenja novog Zakona o lokalnoj samoupravi (2007), lokalni ekonomski razvoj nije bio u nadležnosti lokalne samouprave. Privreda je pomenuta tek da se kaže da lokalna samouprava podstiče razvoj turizma, ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i da je moguće postavljanje opštinskog menadžera zaduženog za podršku ekonomskom razvoju. Novi Zakon o lokalnoj samoupravi definiše da opština donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira privređivanja u jedinici lokalne samouprave. Time uloga lokalnih samouprava postaje ključna u povezivanju različitih institucija, organizacija i preduzeća čime one mogu uticati na unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja i stvaranje povoljne poslovne klime. Iz tog razloga razvijen je program obuke koji će učesnicima razjasniti ključne elemente bitne za lokalni ekonomski razvoj u njihovim opštinama.

Do kraja obuke učesnici će

 • Unaprediti svoje znanje o značaju uloge lokalne samouprave u lokalnom ekonomskom razvoju
 • Upoznati se sa instrumentima koji podstiču lokalni ekonomski razvoj u okviru opštine
 • Upoznati sa evropskim i domaćim iskustvima opština prilikom planiranja i implementacije strategije lokalnog ekonomskog razvoja
 • Spoznati osnovne veštine timskog rada i saradnje
 • Razmeniti iskustva i informacije unutar opštine
 • Steći znanje o mogućnostima umrežavanja različitih opština u cilju podsticanja ekonomskog razvoja

Trajanje obuke: 3 dana

TEME U OKVIRU OBUKE


Prvi dan

 • Šta je lokalni ekonomski razvoj?
 • Kontekst za lokalni ekonomski razvoj
 • Bitni akteri u lokalnom ekonomskom razvoju
 • Uloga opštine u lokalnom ekonomskom razvoju

Drugi dan

 • Instrumenti lokalnog ekonomskog razvoja
  • Javno-privatna partnerstva
  • Zona unapređenog poslovanja
  • Industrijske zone i parkovi
  • Biznis inkubatori

Treći dan

 • Povoljna poslovna klima
 • Opština kao servis građana
 • Lična karta opštine
 • Preduslovi za uspešan lokalni ekonomski razvoj

Termini

Lokacija Datum Vreme
Uzice, hotel 2010-11-039 - 17 hours
Uzice, hotel 2010-11-049 - 17 hours
Uzice, hotel 2010-11-059 - 17 hours
Nazad