ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Opštinski marketing

 • Štampaj

CILJ OBUKE

U svetlu praćenja evropskih trendova po pitanju pospešivanja lokalnog ekonomskog razvoja, opštine su uvidele neophodnost uspostavljanja ozbiljne PR službe koja će planirati svoj rad i promovisati rad lokalne samouprave kako u okviru svoje opštine, tako i van nje. Osnovni ciljevi obuke su:

 • Unapređenje svesti o marketingu opštine kao neophodnoj aktivnosti za ekonomski razvoj opštine;
 • Unaprediti znanja učesnika o proceni komparativnih prednosti njihove opštine i korišćenju tih prednosti u promociji opštine;
 • Upoznati učesnike sa osnovnim sredstvima za prenos poruke i njihov odabir u skladu sa ciljnom grupom kojoj se obraćaju.

CILJNA GRUPA

Obuka je prvenstveno namenjena zaposlenima u kancelariji za LER, zaposlenima koji se bave odnosima sa javnošću, predstavnicima turističkih agencija, kao i ostalim zaposlenima u opštinskoj upravi.

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU


Formiranje posebnih službi za odnose sa javnošću u okviru opštine počelo je tek posle 2000. godine. Do tada su se informisanjem javnosti o radu opštine bavili opštinski službenici bez precizno definisanih odgovornosti i obaveza. U svetlu praćenja evropskih trendova po pitanju pospešivanja lokalnog ekonomskog razvoja, opštine su uvidele neophodnost uspostavljanja ozbiljne PR službe koja će planirati svoj rad i promovisati rad lokalne samouprave kako u okviru svoje opštine, tako i van nje. U vezi sa tim, ukazala se potreba za jačanjem postojećih kadrova koji se bave PR-om i promocijom opštine. Iz tog razloga pripremljen je program obuke koji će učesnicima moći da pruži osnovne informacije o sistematskom PR opštine, na kome će učesnici moći da praktično isprobaju svoje veštine komunikacije; osim toga, ova obuka će umnogome doprineti razmenu iskustava PR službi različitih opština.

Do kraja obuke učesnici će:

 • Steći dodatna znanja o marketingu, kao i o važnosti marketinga opštine u cilju podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja
 • Saznati više o dobroj praksi marketinških nastupa domaćih opština, kao i o evropskim iskustvima u ovoj oblasti
 • Unaprediti svoja znanja i veštine za planski pristup opštinskom marketingu
 • Razmeniti iskustva i informacije sa drugim opštinama

Trajanje obuke: 3 dana

TEME U OKVIRU OBUKE


Prvi dan

 • Pojam i značaj opštinskog marketinga
 • SWOT analiza
 • Komunikacija i odnosi sa javnošću
 • Interni sistem komunikacije

Drugi dan

 • Određivanje prioriteta
 • Poruka
 • Ciljne grupe i kanali komunikacije
 • Marketing opštine u službi LER-a

Treći dan

 • Komunikacijski miks
 • Organizacija događaja
 • Konferencija za štampu i saopštenje

Termini

Lokacija Datum Vreme
Čačak – Hotel Beograd, Gradsko šetalište bb2010-06-2310 - hours
Čačak – Hotel Beograd, Gradsko šetalište bb2010-06-2410 - hours
Čačak – Hotel Beograd, Gradsko šetalište bb2010-06-2510 - hours
Nazad