ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Osnove programskog budžetiranja

 • Štampaj

CILJ OBUKE

 • Unapređenje razumevanja pojmova programskog budžetiranja
 • Povećanje nivoa znanja o ciklusu planiranja
 • Sticanje jasnog uvida o vezi strateškog i operativnog planiranja sa definisanjem prioriteta, njihovim budžetiranjem
 • Unaprediti znanje o sprovođenju i reviziji plana
 • Razvijanje osnovnih veština upravljanja programskim budžetiranjem

CILJNA GRUPA


Zaposleni u opštinskoj upravi – srednji i viši nivo upravljačke strukture, program menadžeri opštinske uprave, rukovodioci budžetskih korisnika

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU


Finansije lokalne samouprave su uvek aktuelna tema. Praksa u kreiranju budžeta se najčešće pokazuje kao nedovoljno transparentna i nejasna, kako građanima tako i zaposlenima u opštinama. Budžetsko programiranje kao element reforme javnih finansija jeste metod planiranja i pripreme budžeta koji zahteva širok spektar promena. Cilj sprovođenja reforme će dovesti do poboljšanja kvaliteta usluga koje se pružaju građanima. Budžetsko planiranje čini veliki broj aktivnosti koje bi trebalo da budu preduzete da bi opštine prešle iz stanja u kome se trenutno nalaze do toga da građani mogu očekivati veću vrednost za novac kojim plaćaju poreze. Prednost budžetskog programiranja je lakše dobijanje informacija koje mogu biti od velike koristi donosiocima odluka, a takođe i u svrhe analize i donošenja zakona.

Do kraja obuke učesnici će

 • Unaprediti svoje razumevanje pojma programsko budžetiranje
 • Povećati svoj nivo znanja o ciklusu planiranja
 • Steći jasan uvid o vezi strateškog i operativnog planiranja sa definisanjem prioriteta
 • Unaprediti znanje o sprovođenju i reviziji planova
 • Razviti osnovne veštine upravljanja programskim budžetom

Trajanje obuke: 2 dana

TEME U OKVIRU OBUKE


Prvi dan

 • Programsko budžetiranje, pojam i poređenje sa drugim vidovima budžeta
 • Koraci potrebni do programskog budžeta:
 • Razlaganje linijskog budžeta u programski, u skladu sa strateškim planom

Drugi dan

 • Uloga programskog budžetiranja u strateškom upravljanju zajednicom
 • Aktivnosti i budžet u skladu sa procedurama Evropske komisije
 • Iskustva zemalja u regionu u sprovođenju programskog budžetiranja
 • Preporuke za sprovođenje programskog budžetiranja
Nazad