ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Opštinski uslužni centri

 • Štampaj

CILJ OBUKE

 • Upoznavanje učesnika sa konceptom Opštinskog uslužnog centra kao novim modelom komunikacije između opštine i građana
 • Povećanje informisanosti učesnika o primerima dobre prakse rada OUC kako u opštinama Srbije, tako i u opštinama EU
 • Podizanje svesti učesnika o značaju efikasnog funkcionisanja OUC za predstavljanje opštine kao servisa koji je na usluzi građanima.
 • Podsticanje timskog rada, saradnje, razmene iskustva i informacija i umrežavanje između učesnika

CILJNA GRUPA


Predstavnici lokalnih vlasti u Srbiji. Srednji i viši nivo upravljačke strukture u lokalnoj administraciji. Zaposleni u opštinskim uslužnim centrima.

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU


Iako bi lokalna samouprava trebalo, pre svega, da bude na usluzi građanima, građani u Srbiji uglavnom se osećaju nelagodno kada treba da odu u zgradu opštinske uprave. Na pitanje šta im najviše smeta u radu lokalne uprave i procedurama koje postoje, građani su istakli nekoliko stvari: složenost procedura, gužvu, čekanje u redu, neljubaznost pojedinih službenika, lošu organizaciju posla, zastarelost postojećih metoda izdavanja dokumenata, itd. Takođe, prosečan stanovnik bilo koje opštine u Srbiji prilično je nezainteresovan za rad lokalne samouprave, što svakako ne bi trebalo da bude tako.

U cilju unapređenja rada lokalne samouprave u oblasti upravljanja, organizacije opštinske administracije i pružanja usluga, opštinske uprave su počele da osnivaju Opštinske uslužne centre. Opštinski uslužni centar je specifična organizaciona celina opštinske administracije koja objedinjuje sve opštinske servise namenjene građanima. U njima građani mogu dobiti sve neophodne informacije o nadležnostima i radu LS, ali dati i sopstvene predloge i komentare na rad lokalnih vlasti. Takođe, postojanjem i radom uslužnog centra omogućava se poboljšano pružanje usluga građanima po principu „sve na jednom mestu“.

Moderno funkcionisanje administracije na lokalnom nivou treba da bude efikasno i transparentno kako bi građani bili zadovoljni svojim izabranim vlastima, a sama lokalna samouprava kvalitetno obavljala svoj posao.

Do kraja obuke učesnici će:

 • Razumeti značaj postojanja OUC za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave kao servisa građana
 • Biti upoznati sa instrumentima i modelima rada uspešnog OUC
 • Biti upoznati sa koracima pri osnivanju i načinom funkcionisanja OUC
 • Razumeti važnost prikupljanja informacija i sugestija od građana

Trajanje obuke: 2 dana

TEME U OKVIRU OBUKE


Prvi dan

 • Opštinski uslužni centar (OUC) – vizija i koncept
 • Opštinski uslužni centri u EU i u Srbiji
 • Osnivanje OUC
 • Zaposleni u OUC

Drugi dan

 • Komunikacija unutar OUC
 • Komunikacija OUC i građana
 • Kako građani mogu da participiraju u radu LS kroz OUC
 • Promocija OUC

 

Nazad