Centar za obuku

ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Centar za obuku

  • Štampaj

Misija Centra za obuku


Misija Centra za obuku SKGO je da uspostavi održiv sistem obuke na lokalnom nivou i da svojim clanovima pruža obuke koja trebaju da doprinesu razvoju visoko profesionalne, odgovorne i efikasne lokalne samouprave.

Glavni prioriteti Centra za obuku

 

  1. Jačanje i izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica putem obuke
  2. Rad na procenama i istraživanjima na lokalnom nivou radi kvalitetnog pracenja promena i efikasnog odgovora na potrebe za obukom jedinica lokalne samouprave u Srbiji
  3. Razvoj održive i efikasne komunikacione mreže i uspostavljanje okvira za razmenu informacija izmedu centralnih i lokalnih institucija, uključujući donatore i druge zainteresovane strane, a u cilju uspostavljanja kvalitetnijeg sistema obuke predstavnika lokalne samouprave
  4. Rad na razvoju Nacionalne trening strategije za lokalne samouprave i obezbeđenje kvaliteta pruženih obuka
  5. Realizacija inicijativa vezanih za obuku koje podržavaju donatorske organizacije
  6. Podizanje kapaciteta zaposlenih u Stalnoj konferenciji gradova i opština pružanjem adekvatne obuke za zaposlene
  7. Jačanje i razvoj kapaciteta Centra za obuku u oblasti unapređenja kvaliteta obuka, trening materijala i realizatora obuka

Navedene obuke mogu biti prilagođene različitim ciljnim grupama ili kombinovane u višednevne obuke, a materijali mogu biti iskorišćeni kao osnova za dalji rad kako bi se odgovorilo na posebne potrebe i zahteve lokalnih samouprava.


Obuke realizuju treneri/eksperti sa višegodišnjim iskustvom u radu sa lokalnim samoupravama. Bazu trenera i eksperata Centra za obuku trenutno čini preko 40 stručnjaka za različite oblasti funkcionisanja lokalnih samouprava.

Pored navedenih obuka u okviru realizacije mnogobrojnih projekata sa lokalnim i međunarodnim partnerima i donatorskim organizacijama Centar za obuku SKGO učestvuje u realizaciji obuka i iz drugih oblasti od značaja za uspešno funkcionisanje lokalnih samouprava.

Takođe smo otvoreni za razne druge inicijative i ideje u vezi sa novim programima obuka.

Za više informacija kliknite na naslov obuke ili kontaktirajte Centar za obuku SKGO telefonom na broj 011/3223-446 ili elektronskom poštom na centarzaobuku@skgo.org .

Prijavni formular za obuke 
Upitnik za polaznike - očekivanja 

Tim Centra za obuku:

Menadžer Centra
Ivan Milivojević

Koordinatorka za programe
Nina Nikolić

Koordinatorka za programe
Jelena Mihjalović Tanasijević

Spisak obuka