Vesti

Predstavljen projekat "Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava"

Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava predstavljen je 4. marta 2014. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština. "Program lidera" podržava vladine reforme u oblasti javne bezbednosti i zaštite manjina i ljudskih prava tako što povećava kapacitete državnih i lokalnih institucija fokusirajući se na efikasnost, transparentnost i borbu protiv korupcije, kao i na odgovornost i učešće građana.

Učesnicima uvodnog skupa obratili su se Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Loren Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji i Vladimir Božović, državni sekratar u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Želja nam je da kroz ovaj projekat podignemo nivo bezbednosti i vladavine prava i smanjimo stepen diskriminacije, izjavio je generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić. On je rekao da se projekat, koji se izvodi u saradnji sa institucijama Holandije, sprovodi na lokalnom nivou u Srbiji, Turskoj i Albaniji sa ciljem da zvaničnici posle obuke, koja će biti organizovana u Holandiji, razumeju da se pitanje bezbednosti sagledava iz raznih uglova u saradnji sa svim akterima. Gospodin Staničić je istakao da će oni kroz obuku naučiti i kako se poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom otvaraju i zatvaraju na način koji EU očekuje i dodao da u projektu učestvuju i ministarstva unutrašnjih poslova i pravde.

Ambasador Holandije Loren Stokvis izjavio je da će pomoć koju Holandija pruža Srbiji ostati fokusirana na vladavinu prava jer je dostizanje standarda EU o vladavini prava uslov za članstvo u Uniji koja je izgrađena na tom konceptu. To pitanje je ključno za dobro funkcionisanje društva, a lokalne vlasti igraju vodeću ulogu u transformaciji drustvo u demokratsku i otvorenu zajednicu u kojoj se poštuje zakon i koja je usredsređena na potrebe građana, rekao je on.

Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova prisutnima se obratio državni sekretar mr Vladimir Božović. „Uspostavljanje, negovanje i razvijanje saradnje sa drugim partnerima u inostranstvu ali i međunarodnim organizacijama naše je trajno opredeljenje a Ministarstvo unutrašnjih poslova posebnu pažnju posvećuje međunarodnoj saradnji. Jedna od značajnijih aktivnosti ovog Ministarstva je intenziviranje i uspostavljanje svih oblika međunarodne saradnje na operativnom i na strateškom nivou. Interes Srbije jeste da, u saradnji sa međunarodnim subjektima i posebno zemljama u Regionu, obezbedi stabilno bezbednosno okruženje, koje će na taj način omogućiti njeno brže integrisanje u EU, pritom ne umanjujući značaj saradnje sa najvažnijim bezbednosnim činiocima u svetu poput Rusije, Kine, SAD. U tom cilju značaj obuke i stručnog usavršavanja je neophodan", istakao je u svom obraćanju mr Božović.

Projekat se sprovodi u Turskoj, Srbiji i Albaniji, pošto je u izveštajima Evropske komisije iz 2011. i 2012. godine utvrđeno da postoje nedostaci u primeni i sprovođenju novog zakonodavstva u kontekstu pregovaračkih poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost). Shodno tome, procenjeno je da je potrebno uložiti dodatne napore u borbu protiv korupcije i diskriminacije, kao i u zaštitu ljudskih prava. Stoga, projekat jača veštine demokratskog liderstva u vladinim institucijama kako bi se osigurala javna bezbednost i ljudska prava i dalja integracija procesa reformi u cilju postizanja evropskih standarda.

Inicijalni sastanak projekta održan je 4. marta u Beogradu, a prva faza programa obuke za lidere počeće 16. juna u Hagu (Holandija).

Projekat finansira Kraljevina Holandija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde i državne uprave u saradnji sa Holandskom asocijacijom lokalnih vlasti (VNG).