Vesti

Priručnik za sprovođenje lokalnih izbora sa pratećim propisima i modelima akata

Nastojeći da unapredi kvalitet lokalne demokratije, unapređivanjem kvaliteta lokalnih demokratskih procedura, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije odlučila se da izradi i objavi priručnik za sprovođenje lokalnih izbora.

Izradu smo poverili grupi stručnjaka sa evidentnim praktičnim i naučnim poznavanjem izborne problematike. Stavovi izneti u priručniku formulisani su i proveravani u širokoj razmeni mišljenja, kroz sedam rasprava održanih širom Srbije, u kojima su učestvovali sekretari, članovi i predsednici izbornih komisija iz velikog broja jedinica lokalne samouprave.

Priručnik sadrži niz korisnih informacija i opisuje tok izbornog procesa od raspisivanja izbora do konstituisanja gradskih i opštinskih skupština. Objašnjava prava i obaveze pojedinih aktera i upozorava na najčešće greške i propuste uočene u dosadašnjoj izbornoj praksi. Sastavni deo priručnika su i brojni modeli dokumenata, odluka, rešenja, žalbi i sl. koji mogu biti od koristi učesnicima izbornog procesa.

Priručnik je prvenstveno namenjen članovima i sekretarima opštinskih i gradskih izbornih komisija, kao i njihovim zamenicima. Biće međutim koristan i političkim strankama, koalicijama i grupama građana kao subjektima koji podnose liste kandidata, samim kandidatima, organizacijama koje se bave posmatranjem izbora, medijima i građanima koji žele da se detaljnije obaveste o izbornim procedurama, kao i svim ostalim učesnicima i posmatračima izbornog procesa na lokalu.

Iako smo uvereni da je priručnik tokom višemesečnog predanog i savesnog rada sačinjen na najbolji način, moramo istaći da on nije izvor izbornog prava, nego pomoćno sredstvo. Priručnik je prvi pokušaj da se na ovakav način pomogne učesnicima izbornog procesa u doslednoj primeni izbornog prava.

U narednom periodu SKGO će distribuirati određeni deo štampanih priručnika svakoj od svojih članica.

Izradu i objavljivanje ove publikacije podržao je projekat "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).


 Preuzmite priručnik u PDF formatu
 

MODELI AKATA >>>

 1. Prilog 1 - Model poslovnika OIK.doc
 2. Prilog 2 - Model oglednog rokovnika
 3. Prilog 3 - Model Ob 1 izborna lista
 4. Prilog 4 - Model Ob 2 ovlašćenje da se podnese izborna lista
 5. Prilog 5 - Model Ob 3 saglasnost nosioca izborne liste
 6. Prilog 6 - Model Ob 4 izjava o prihvatanju kandidature
 7. Prilog 7 - Model Ob 5 spisak birača koji podržavaju izbornu listu
 8. Prilog 8 - Model Ob 6 izjava birača
 9. Prilog 9 - Model Ob 7 rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste
 10. Prilog 10 - Model Ob 8 glasački listić
 11. Prilog 11 - Model Ob 9 kontrolni list
 12. Prilog 12 - Model Ob 10 potvrda za glasanje van biračkog mesta
 13. Prilog 13 - Model Ob 11 zapisnik o radu biračkog odbora
 14. Prilog 14 - Model rešenja o proglašenju izborne liste PO PODNOŠENJU
 15. Prilog 15 - Model rešenja o odbacivanju izborne liste
 16. Prilog 16 - Model zaključka radi otklanjanja nedostataka izborne liste
 17. Prilog 17 - Model rešenja o proglašenju izborne liste PO ZAKLJUČKU
 18. Prilog 18 - Model rešenja o odbijanju proglašenja izborne liste
 19. Prilog 19 - Model rešenja o utvrđivanju položaja stranke nacionalne manjine
 20. Prilog 20 - Model rešenja o odbijanju predloga za utvrđivanje položaja stranke nacionalne manjine
 21. Prilog 21 - Model rešenja o ispunjenju uslova za prošireni sastav
 22. Prilog 22 - Model rešenja o neispunjenju uslova za prošireni sastav
 23. Prilog 23 - Model rešenja o ispunjenju uslova za prošireni sastav MANJINSKE LISTE
 24. Prilog 24 - Model rešenja o neispunjenju uslova za prošireni sastav MANJINSKE LISTE
 25. Prilog 25 - Model rešenja o imenovanju člana i zamenika člana u prošireni sastav OIK

PROPISI >>>

 1. Zakon o lokalnim izborima
 2. Zakon o izboru narodnih poslanika
 3. Zakon o jedinstvenom biračkom spisku
 4. Uputstvo za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku
 5. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti
 6. Zakon o lokalnoj samoupravi - izvod
 7. Zakon o glavnom gradu - izvod
 8. Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa - izvod
 9. Krivični zakonik - izvod