Vesti

Osnovana Mreža za mlade SKGO

Stalna konferencija gradova i opština, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Nacionalna asocijacija praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) organizovali su 29. septembra u Beogradu konferenciju o omladinskoj politici u lokalnoj zajednici "Zajedno za mlade".

Osnovni cilj skupa bio je da se otvori dijalog predstavnika republičkih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i omladinskih radnka o zajedničkim ciljevima i zadacima koji se tiču razvoja omladinske politike u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou.

Ovom prilikom formirana je Mreža za mlade SKGO i to na inicijativu predstavnika gradova i opština u Srbiji.

"Populacija mladih je možda najvažniji oslonac svakog društva", izjavio je generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić i dodao da mnogo toga može da se uradi ukoliko mladi na vreme budu obavešteni o onome što ih interesuje u njihovoj lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou.

Staničić je kazao da se Mreža za mlade "formira kao rezultat prethodnog rada u okviru cele organizacije", a da su članovi Predsedništva SKGO doneli odluku o tome.

Mreža za mlade SKGO je mehanizam koji će omogućiti da se lokalne samouprave međusobno upoređuju i saznaju u kojim oblastima rada i na koji način mogu unaprediti kvalitet svojih usluga. Takođe, Mreža je i mehanizam efikasan za kreiranje i evaluiranje omladinske politike, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Staničić je ocenio važnim to što je nevladin sektor prisutan na lokalu, zato što može pomoći lokalnim zajednicama pri zapošljavanju mladih ljudi. "Zato je važno da budemo dobro informisani, da gledamo koje su politike adekvatne u kojim okolnostima i kako da ih sprovedemo", rekao je Staničić.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić kazao je da je cilj konferencije "Zajedno za mlade" da pošalje poruku o važnosti mladih ljudi, da ukaže da je važno da omladina na lokalu bude aktivna.

"Ova konferencija danas je imala zadatak da svi zajedno pošaljemo značajnu poruku mladima na lokalu. Lepo je sastati se u Beogradu, lepo je pričati o potrebama mladih na lokalu, ali mi svi zajedničkim snagama moramo da učinimo mnogo više i konkretnije", rekao je on.

Udovičić je kazao da u narednom periodu treba potencirati mlade ljude koji su uspešni - sportiste, mlade preduzetnike, naučnike, istraživače, volontere, itd.

"Želim da danas pošaljemo poruku da je konferencija samo početak, da pokažemo da smo svi spremni da se žrtvujemo za položaj mladih", rekao je Udovičić i dodao da skupovi, poput današnje konferencije, treba da se održavaju širom Srbije, a ne samo u prestonici.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Dragan Milić podsetio je da je institucionalna briga o mladima u Vojvodini počela 2002. godine osnivanjem sekretarijata, a da je sistemska briga o mladima obezbeđena Nacionalnim planovima politike za mlade u tri četrvorogodišnja ciklusa koji je Skupština Vojvodine usvojila.

Milić je rekao da je najvažniji efekat tih dokumenata da se mladi probude i postanu svesni šta mogu svojim idejama, organizacijom i kreativnošću, a da je kao jedan od najvažnijih segmenata unapređenja položaja mladih formiranje tela u koji su neposredno uključeni.

Prema rečima Miloša Colića, potpredsednika Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, u Srbiji u ovom trenutku ima 140 kancelarija koje su u gradovima i opštinama osnovane radi podrške mladima, ali njima je potrebna podrška svih aktera , od lokalnih samouprava, preko škola, zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad.

Jelena Milanović, predsednica UO KOMS, govorila je o načinama na koje je moguće obezbediti veći aktivizam mladih i tom smislu istakla kancelarije za mlade, nevladine organizacije, političke partije i neformalne grupe kao moguće kanale.

Izvršna direktorka NAPOR-a Jelena Stojanović naglasila je da lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u umrežavanju i koordinaciji brojnih lokalnih aktera.

Ova aktivnost je relizovana u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji finansijski podržava Švajcarska Konfederacija (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju - SDC).